CORONAVIRUS (COVID-19)

Her kan du finde information om COVID19 i relation til teaterområdet.

Dansk Teater retter i øjeblikket al opmærksomhed mod coronakrisens påvirkning på teaterområdet. Vi modtager mange henvendelser fra vores medlemmer, og vi arbejder på højtryk for at besvare dem alle.

For at få et overblik over de aktuelle hjælpepakker for kulturlivet, henviser vi til Kulturministeriets hjemmesideSlots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og til virk.dkhvor alle de eksisterende hjælpepakker og særlige tiltag er beskrevet.

Økonomi

Coronakrisen har sat teatrenes økonomi under voldsomt pres. Dansk Teater har under hele coronakrisen været i dialog med Kulturministeriet og de kulturpolitiske ordførere for at presse på for at finde løsninger og hjælpepakker, der kan omfatte teaterområdet.

Vi er også løbende i dialog med Dansk Erhverv og med KL (Kommunernes Landsforening) om de udfordringer teaterområdet er løbet ind med de første hjælpepakker, der har som kriterie, at en virksomhed kun kan blive omfattet af ordningerne, hvis man modtager mindre end 50% offentlige tilskud til drift.

Ansættelsesret

Opsigelse af medarbejdere som følge af coronakrisen:

For overenskomstansatte og/eller funktionærer gælder de almindelige opsigelsesvarsler efter overenskomster og/eller funktionærloven, selvom vi befinder os i en generel force majeure-situation som følge af regeringens nuværende påbud. Ønsker I at opsige en eller flere medarbejdere kan dette altså som udgangspunkt kun ske med de allerede aftalte varsler.

Dansk Teater er i øjeblikket i dialog med de faglige organisationer – Dans Skuespillerforbund, Teknisk Landsforbund, Musikerforbundet m.fl.- for at åbne for forhandling af lokale ordninger/aftaler på det enkelte teater om hvordan og på hvilke vilkår medarbejderne under Corona-krisen er hjemsendt.

I forhold til de medarbejdere, der i øjeblikket er hjemsendt, kan teatrene varsle afholdelse af ferie (straksvarsling efter ferieloven pga. force majeure-situationen), afspadsering m.v. i  hjemsendelsesperioden, og i forhold til de hjemsendte medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra – med almindelige eller særlige opgaver (øve, træne, forberede kommende opgaver eller andet) – skal de medarbejdere så vidt muligt arbejde på almindelig vis blot hjemmefra, men de skal nok også acceptere at skulle varetage nogle lidt andre opgaver end under normale omstændigheder.

Når der er nyt fra forhandlingerne med de faglige organisationer giver vi selvfølgelig en status, og hvis I har brug for rådgivning i en konkret personalesag, så kan vores jurister naturligvis kontaktes på tlf. 70 27 07 07 eller på vores mailadresser jura@danskteater.org og post@danskteater.org

Al information fra myndighederne:
Vi anbefaler herudover at teatrene løbende holder sig orienteret om situationen på regeringens hjemmeside www.coronasmitte.dk, hvor al information fra myndighederne er tilgængelig. Sundhedsstyrelsen har ligeledes oprettet en døgnbemandet telefonisk hotline med ekstra rådgivning på 7222 7459.