Ændringer af Refusionsordning og Refusionsudvalg

 In Politik
screenshot-4-1024x284

Som led i forliget omkring scenekunstreformen blev der vedtaget ændringer af hhv. refusionsordningen og Refusionsudvalget. I forbindelse med processen omkring udmøntningen heraf, har Dansk Teater fremsendt notat med fokus på dels problemstillinger, men også mulige løsningsforslag, som kan realiseres inden for den økonomiske rammer og ud fra en betragtning om den politiske situation.

X