Applaus: De danske teatre har fået tre år til at publikumsudvikle – men er det nok?

 In Dansk Teater i medierne, Nyheder
applus-publikumsudvikling-1080-300

Uddrag fra artiklen:
I Dansk Teater hilser direktør Louise Stenstup også arbejdet med publikumsudvikling i Applaus velkommen:

“Teatrene skal vedvarende være relevante, tilgængelige og vedkommende for sit publikum. Ingen teatre ønsker at spille for tomme sale, så der er ikke noget teatrene hellere vil end at nå endnu flere og åbne nye publikummers øjne for den høje kvalitet af teater, vi har over hele landet. Derfor spiller et publikumsinitiativ som Applaus også en vigtig rolle, både i forhold til at give teatrene den nødvendige viden om publikums interesser og forståelse af teatret, og i høj grad bistå teatrene med konkrete redskaber til, hvordan de strategisk kan arbejde med publikumsuvikling og opnå indsigt i, hvilke tiltag og redskaber, der virker bedst i forhold til både fastholdelse og engagement af nye publikumsgrupper”, understreger hun.

Louise Stenstrup, Dansk Teater, påpeger, at vi i Danmark er startet i omvendt rækkefølge med at tale om publikumsudvikling.

“Udfordringen i Danmark er i sær, at der ikke på samme vis som i Norge og Sverige, eller bare som på andre dele af kulturområdet, eksiterer en tradition for at måle og samle publikumsstatistik i en ensartet database. I dag ved vi derfor kun meget lidt om vores eksisterende publikum, hvilket gør det vanskeligt reelt at tale om publikumsuvikling, da vi ikke har noget at måle det op imod, og derfor heller ikke reelt kan se eller dokumentere, om de tiltag der igangsættes, f.eks. for at opnå nye målgrupper, reelt har en effekt. Vi burde derfor først have opbygget det basale statistiske vidensgrundlag om vores eksisterende publikum, så vi ved hvem, hvor ofte og hvordan teatrene anvendes, førend vi begyndte at tale om publikumsudvikling. Det er helt afgørende, at der i Danmark som hos vores naboer skabes en tradition for at registrere og opsamle viden om vores publikummer, før vi egentlig kan blive klogere på, hvilke tiltag og aktiviteter der i et publikumsudviklingsperspektiv egentlig virker og på hvem. Og den opgave kan Applaus ikke løfte alene”, understreger Louise Stenstrup. 

Men hvad skal der så til, for at Danmark og det danske teaterlandskab kan rykke videre i arbejdet med publikum. Louise Stenstrup mener, at det er et politisk ansvar at skabe de rigtige rammer:

“Politikerne stikker sig blår i øjnene, hvis de forestiller sig, at de med Applaus har løst teatrenes udfordringer med at nå flere publikummer. Det kan hverken Applaus eller teatrene gøre alene. Det kræver også ændringer af en række politisk betingede strukturelle vilkår, før det bliver muligt for teatrene at nå endnu flere borgere. Det kræver eksempelvis, at man i kommunerne åbner institutionerne op for hinanden, så teatrene får bedre adgang til skoler, daginstitutioner mv., som er afgørende for det tidlige møde med scenekunsten. Det kræver, at man nationalt såvel som kommunalt investerer i scenekunsten, så adgangen til teater ikke beror på geografisk ophav eller pengepungens størrelse. Desværre har vi de seneste mange år set en udvikling, hvor nogle af disse barrierer for at nå flere publikummer ikke er blevet mindre men derimod kun højere. Publikumsudvikling er derfor ikke kun teatrenes ansvar, men et delt ansvar og en fælles opgave mellem teatre, stat, kommune og institutioner”, afslutter hun.

Læs hele artiklen fra Applaus d. 22. januar her

X