ARBEJDSMILJØ (ARBEJDSGIVERS FORPLIGTELSER)
6. september 2022

KURSUS: Arbejdsmiljø (arbejdsgivers forpligtelser)

Dette kursus vil omhandle, hvilke arbejdsmiljøretlige forpligtelser teatrene har som arbejdsgivere. Kurset vil både omhandle de juridiske forpligtelser, men også hvordan lederne håndterer dette i praksis. Der vil tages udgangspunkt i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Praktisk:
Dato: Tirsdag den 6. september 2022, kl. 10-15
Pris: 1.500 kr. ekskl. moms – Dansk Teater fremsender faktura for deltagelsen umiddelbart efter kursets afholdelse
Lokation: København
Målgruppe: Teaterchefer og administrative medarbejdere ansat hos medlemmer af Dansk Teater

Tilmelding er bindende.
Tilmelding til dette kursus er bindende, men skulle du blive forhindret i at møde op, har du mulighed for at give din plads til en kollega.
Ved afmelding mindre end 14 dage før afholdelsen betales den fulde deltagerpris. Hvis Dansk Teater kan videregive pladsen til deltager på en eventuel venteliste, hæfter du naturligvis ikke for deltagergebyret. Ved afbud 14 eller flere dage før afholdelsen skal der ikke betales deltagergebyr.

Afbud til kurset skal meldes til Mette Hedegaard: mh@danskteater.org