Branchenetværk

 In Medlemskreds og branche
cover4

Dansk Teater har taget initiativ til et nyt uformelt netværk, der skal være med til at styrke muligheden for sparring, videndeling og koordinering af tiltag  mellem scenekunstområdets organisationer.

Netværket vil blandt andet have fokus på:

  • Fælles udfordringer, der kalder på fælles løsninger
  • Nye initiativer og satsninger blandt netværkets medlemmer
  • Politiske tiltag og udmeldinger på scenekunstområdet
  • Faglige emner af vigtighed for hele eller dele af scenekunstbranchen

Netværket henvender sig til ledere af organisationer, platforme, og andre nøgleaktører, der har det tilfælles at de arbejder med at drive en udvikling på scenekunstområdet.

Der afholdes møder i netværket halvårligt, som faciliteres af Dansk Teater. 

 
X