CORONAVIRUS (COVID-19)

Her kan du finde information om COVID19 i relation til teaterområdet.

Senest opdateret 6. januar 2021. Indhold opdateres løbende.

Dansk Teater retter i øjeblikket al opmærksomhed – internt og eksternt – mod coronakrisens påvirkning for teatrene og branchen. Vi modtager mange henvendelser fra vores medlemmer, og vi arbejder på højtryk for at besvare dem alle. 

Q & A – OM NEDLUKNING AF TEATRENE PER DECEMBER 2021:

Nedlukningen af teatrene i Danmark rejser en række spørgsmål. Dansk Teaters medlemmer kan derfor få tilsendt en Q & A udarbejdet specifikt til besvarelse af spørgsmål på teaterområdet. Kontakt os på jura@danskteater.org.

UDDYBNING OG FORTOLKNING AF TILTAG OG RESTRIKTIONER:

Kulturministeriet har udarbejdet seks fortolkningsnotater på baggrund af de senest indførte restriktioner og tiltag. 
Læs notaterne her.

SÆRLIGE AFTALER:

Aftale mellem Dansk Teater og Dansk Skuespillerforbund vedrørende sæson 2020/2021 i anledning af COVID-19. Læs her.

OVERBLIK – STATUS PÅ HJÆLPEPAKKER:

Dansk Teater har udarbejdet et overblik over relevante hjælpepakker for de nedlukkede teatre.
Find overblikket her.

Dansk Teater afholdt mandag d. 4. januar 2021 et webinar omhandlende de gældende hjælpepakker.
Find slides fra webinaret her.

YDERLIGERE OM HJÆLPEPAKKER

For at få et overblik over de aktuelle hjælpepakker for kulturlivet, henviser vi til følgende sider, hvor alle eksisterende og nye hjælpepakker og særlige tiltag er beskrevet og løbende opdateres:

Kulturministeriets hjemmeside

 Overblik over hjælpepakker til kulturlivet

 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 Overblik over kompensationsordninger for kulturinstitutioner

 

Statens Kunstfonds hjemmeside

 Oversigt over spørgsmål/svar vedrørende projekter med projekttilskud fra Statens Kunstfond

 

Virksomhedsguidens hjemmeside

 Vejledning om kompensationsordninger for virksomheder

 

Vær også opmærksom på kulturministeriets særlige corona-hotline for kulturen: 33 74 50 00.

 

Al information fra myndighederne:
Vi anbefaler herudover, at teatrene løbende holder sig orienteret om situationen på regeringens hjemmeside www.coronasmitte.dk, hvor al information fra myndighederne er tilgængelig. Sundhedsstyrelsen har ligeledes oprettet en døgnbemandet telefonisk hotline med ekstra rådgivning på 7222 7459. F

X