Applaus rapport: Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019

 In analyser og rapporter
billede6

Resultaterne fra den første landsdækkende undersøgelse om publikumsudvikling i dansk scenekunst, udviklet af Applaus, giver et samlet indblik i hvordan landets teatre, kompagnier og teaterforeninger forholder sig til og arbejder med publikumsudvikling. 

Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews. Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18.

Dataindsamlingen er foregået fra januar – februar 2019. Der er indsamlet i alt 268 svar, dvs. at undersøgelsen har en svarprocent på 87%. 

X