Danmarks Statistik: Kultur 2018

 In analyser og rapporter
billede6

Publikationen Kultur 2018 kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets tema sætter fokus på de kunst- og kulturansatte, og hvordan de adskiller sig fra arbejdsmarkedet generelt såvel som forskelle imellem de ansatte på teatre, folkebiblioteker og museer

Bøger, idræt, museer, sociale medier, film, scenekunst og musik er nogle af de emner, som Danmarks Statistiks kulturstatistikker kaster lys over. Statistikkerne beskriver udviklingen i produktionen og forbruget af kultur, fx omsætningen og beskæftigelsen i kulturerhvervene. Statistikkerne beskriver også de kreative sektorers direkte og afledte samspil med andre erhverv og øvrige samfund. Samlet set bidrager Danmarks Statistiks kulturstatistikker til et holistisk billede af kulturlivet i Danmark og kan derfor bruges til at understøtte og nuancere den kultur- og erhvervspolitiske debat.

X