Dansk Teater byder de nye hjælpepakker velkommen

 In Nyheder

Fra Dansk Teater skal der lyde en stor tak til regeringen, Radikale, Konservative, Venstre, SF og Alternativet for at sikre den nødvendige økonomisk hjælp, der gør, at teatrene har råd at gennemføre efterårets forestillinger. Især den nye aktivitetspulje til kulturaktiviteter har Dansk Teater arbejdet for at få igennem. Der har – indtil nu – manglet økonomisk støtte, der har underbygget, at teatrene holder åbent og opsætter nye forestillinger; ikke blot støtte givet til nedlukning. Det får vi nu med aktivitetspuljen.

Puljen gør det muligt for teatrene at planlægge både nye og planlagte forestillinger med sikkerhed i maven. Forestillingen skal have mere end 25 publikummer og skal fortsat gennemføres med respekt for corona-restiktionerne, herunder med et reduceret publikum. Ordningen understøtter organisering og gennemførelse af børn og unge-aktiviteter.

Aktivitetspuljen er på 300 mio. kr. og kan gives til:

• En enkelt kulturaktivitet (fx en forestilling)

• En række gentagelser af samme kulturaktivitet (herunder teaterforestillinger) 

• En række af beslægtede kulturaktiviteter, fx visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler. 

Tilskuddet giver op til 65 % af udgifterne forbundet med aktiviteten, dog max. 1,5 mio. kr. per aktivitet. Puljen dækker ikke tabte indtægter. Tilskuddet ydes efter budget for arrangementet og eventuelt overskud skal tilbagebetales – dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse. 

Hver kulturaktør kan maksimalt søge 6 mio. kr. frem til 31. oktober 2020 via puljen.

Ansøgere skal være selvejende forening og/eller CVR-registreret inden 1. juni 2020 have en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr. 

I vil fortsat have mulighed for at søge kompensationsordningen for større arrangementer. Den samme aktivitet kan dog ikke opnå dækning fra både aktivitetspuljen og arrangements-kompensationsordningen.

Hertil forlænges arrangørordningen frem til 31. oktober 2020 for arrangementer, der har været offentligt kendte inden den 6. april 2020 eller er fast tilbagevendende og dermed har været planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger hele sommeren, og arrangementer som er omfattet af ordningen, og som er flyttet fra fx juni til september 2020, får kompensation ved aflysning af arrangementer i september og oktober 2020.

Aftalen om den nye hjælpepakke forlænger desuden:

• Kompensationsordning for faste omkostninger for selvejende institutioner mv. 

• Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. 

• Kompensation vedr. større kultur- og idrætsarrangementer.

Dansk Teater glæder sig over, at publikum nu trygt kan købe billetter til efterårets mange forestillinger rundt om i Danmark.

Dansk Rakkerpak: STREET CUT 2019 - foto: Jan Christensen
X