Dansk Teaters Årsmøde og Generalforsamling 11. oktober 2021

 In Arrangementer
gf-2021-final_800x523-003

Vi glæder os til at samle alle medlemsteatre til den årlige ordinære generalforsamling i Dansk Teater.

Tid

Mandag d. 11. oktober 2021, kl.10.00-22.00

Sted

Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense C

Pris og tilmelding

Hvert medlemsteater kan tilmelde op til 2 personer. 
Første deltager er gratis, anden deltager koster 695 kr. ex. moms.

Tilmeld dig her – senest d. 27. september 2021. 

OBS! Kun for medlemmer af Dansk Teater.

Ved afbud
Afbud skal meddeles senest d. 6. oktober 202l, kl.12.00 til post@danskteater.org.  
Eventuelle afbud der kommer efter dette, vil blive pålagt et no show gebyr på 995 kr. ex. moms.

Vigtige frister til generalforsamlingen

Deadline for forslag, man ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til post@danskteater.org og være sekretariatet i hænde senest d. 27. september 2021.

Ønsker du at stille op som kandidat til bestyrelsen og vil præsenteres i generalforsamlingsmaterialet, skal du sende præsentation af dig selv senest d. 27. september 2021 til post@danskteater.org – max 1 A4-side inkl. foto.

Ordinær indkaldelse, dagsorden for generalforsamlingen samt yderligere information om program m.v. følger primo september.  

Senest mandag d. 4. oktober 2021 vil tilmeldte deltagere få tilsendt hele generalforsamlingsmaterialet pr. email.

Program

Ret til ændringer forbeholdes 
Kl. 10.00-10.30: Introduktion for førstegangsdeltagere – for dig, der deltager for første gang  
Kl. 10.30-11.00: Ankomst og registrering på Odense Teater 
Kl. 11.00-12.00: Fællessang & Scenekunstens største udfordringer set fra et kunstnerisk perspektiv – Talk og perspektiver med Kasper Holten, Teaterchef for Det Kongelige Teater, Trine Holm Thomsen, Teaterdirektør ved Århus Teater, Gitta Malling, Teaterdirektør ved Limfjordsteatret og Liv Helm, Teaterchef for Husets Teater
Kl. 12.00-13.00: Frokost 
Kl. 13.00-15.00: Generalforsamling – se dagsorden i næste spalte
Kl. 15.00-15.30: Pause med kaffe og kage 
Kl. 15.30-17.30: Branchen taler sammen! Erfaringsudveksling, inspiration og kvalificeret dialog på tværs.

  • Klimakrise – en fremtid med bæredygtig scenekunst?
  • Scenekunstbranchens uddannelser – hvordan sikrer vi branchens kompetencer i fremtiden?
  • Kunst uden krænkelser – hvordan skaber vi attraktive arbejdspladser?
  • Hvordan vender vi krisen til muligheder – eller lærte vi slet ikke noget af corona?
  • Hvordan får vi flere med i scenekunstens fællesskab? Samtale om Dansk Teaters Kulturpolitik

Læs om de forskellige spor her  

Kl. 17.30-18.30: Networking – med indlæg af ikke-faglig karakter 
Kl. 18.30-22.00: Middag Dansk Teater byder på 2-retters menu med 2 glas vin
Festtaler: Jacob Schjødt, teaterdirektør ved Odense Teater
Kl. 22.00-01.00: Momentum’s bar er åben for Dansk Teaters medlemmer

Overnatning

Dansk Teater har i forbindelse med årsmødet lavet en rabataftale med Hotel Odeon.
Standard enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 925,-
Lux enkeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.025,-
Dobbeltværelse inkl. morgenmad kr. 1.225,-

Værelserne bookes via www.hotelodeon.dkKlik: BOOK NU

Kampagnekode: Dansk Teater

De forhåndsreserverede værelser frigives efter d. 19. september. Koden gælder dog fortsat, hvis der er ledige værelser.

Dagsorden for generalforsamlingen 2021

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden, konstatering af antal stemmeberettigede og eventuelle fuldmagter
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af foreningens budget, herunder næste års kontingent
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stemme via fuldmagt

Ordinære medlemmer af Dansk Teater kan stemme til generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, beder vi dig give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne.

Fuldmagten skal være udfyldt og underskrevet og sendt til post@danskteater.org senest fredag d. 8. oktober kl.12 eller den kan afleveres ved registrering på Odense Teater kl.10.30, mandag d.11. oktober 2021.

Hent fuldmagten her.

X