Dansk Teaters Årsmøde og Generalforsamling 11. oktober 2021

 In Arrangementer
ot_facade-1

Vi glæder os til at samle alle medlemsteatre til den årlige ordinære generalforsamling i Dansk Teater.

Tid 
Mandag d. 11. oktober 2021, kl.10.00-22.00

Sted 
Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense C

OBS! Kun for medlemmer af Dansk Teater.
Mere info følger.

Vigtige frister til generalforsamlingen
Deadline for tilmelding og forslag, man ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til post@danskteater.org og være sekretariatet i hænde senest d. 27. september 2021.

Ønsker du at stille op som kandidat til bestyrelsen og vil præsenteres i generalforsamlingsmaterialet, skal du sende præsentation af dig selv senest d. 27. september 2021 til post@danskteater.org – max 1 A4-side inkl. foto.

Senest mandag d. 4. oktober 2021 vil tilmeldte deltagere få tilsendt hele generalforsamlingsmaterialet pr. email.

Program
Ret til ændringer forbeholdes

Kl. 10.00-10.30 Introduktion for førstegangsdeltagere – for dig, der deltager for første gang

Kl. 10.30-11.00 Ankomst og registrering på Odense Teater

Kl. 11.00-12.00 Kulturpolitisk debat

Kl. 12.00-12.45 Frokost

Kl. 12.45-13.00 Fællessang og fælles branchefoto

Kl. 13.00-15.00 Generalforsamling

Kl. 15.00-15.30 Pause med kaffe og kage

Kl. 15.30-18.00 Branchen taler sammen! Erfaringsudveksling, inspiration og kvalificeret dialog på tværs. Program for temasporene følger i september

Kl. 18.00-19.00 Networking

Kl. 19-22.00 Middag

Stemme via fuldmagt
Ordinære medlemmer af Dansk Teater kan stemme til generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage, beder vi dig give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne.

X