Drama i læreruddannelsen – Indspil til Læreruddannelseskommissionen

 In Politik
img_8453-1

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers nedsatte i marts 2019 en Kommission for fremtidens læreruddannelser. Dansk Teater har fremsendt indspil til Kommissionen, hvor der dels gøres rede for problemstillinger i forhold til et manglende fokus på drama/performance i den nuværende læreruddannelse, dels for forskningsmæssige resultater om brugen af drama i undervisningen i skoler og som fag i læreruddannelsen og dels om teatrenes arbejde med kompetenceudvikling af lærere. På den baggrund har Dansk Teater fremsat anbefalinger til Kommissionens arbejde med at evaluere, udvikle og fremsætte forslag til fremtidens læreruddannelse. 

X