Høringssvar: Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

 In Politik
audience-auditorium-conference-2774556_photo-by-luis-quintero-from-pexels

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Dansk Teater bifalder, at ændring i Scenekunstlovens § 5, stk. 1, nr. 5 (om regionale §5-teatre) giver
mulighed for at udvide kredsen af teatre, der kan modtage støtte efter Scenekunstlovens § 5.
Dansk Teater skal i den forbindelse bemærke, at der med overgangen af de tre teatre fra egnsteatre til § 5-
teatre trækkes ca. 12 mio. kr. ud af egnsteaterordningen. Dansk Teater anbefaler derfor jf. vores indspil til
finansloven, at der politisk kompenseres for de midler, der trækkes ud af egnsteaterrefusionen, og
tilbageføre 12 mio. kr. til ordningen, så det sikres, at der fortsat er incitament til at etablere nye egnsteatre
og styrke det scenekunstneriske udbud i områderne uden for byerne. Læs hele høringssvaret her 

X