Høringssvar: Forslag til lov om ændring af ligningsloven

 In Politik
billede6

Dansk Teaters bemærkninger til bekendtgørelse vedr. ligningslovens § 16 om skattefri gavekort

Dansk Teater bifalder, at indførelse af § 16, stk. 17 i ligningsloven giver mulighed for, at virksomheder kan give deres medarbejdere skattefri gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr. til teaterforestillinger m.v.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, siden 3, at aftalepartierne er enige om at understøtte oplevelsesøkonomien […], herunder ved skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser i 2021. Af selve lovforslaget fremgår det dog af § 16, stk. 17, at gavekortet ikke vil beskattes, hvis personen i kalenderåret 2021 erhverver ret til gavekortet som led i et ansættelsesforhold.

  • Dansk Teater anbefaler i denne forbindelse, at det af bemærkningerne gøres tydeligt, hvorvidt gavekortet skal være købt i 2021, erhvervet af medarbejderen i 2021, eller om oplevelsen, gavekortet bruges til, skal være i 2021.

Læs hele høringssvaret her.

X