Høringssvar: “Lov om ændring af lov om scenekunst samt bekendtgørelser om formidlingstilskud og egnsteatre”

 In Politik
Dansk Teater

Den 11. juli blev forslag til lov om ændring af lov om scenekunst (Udmøntning af stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet af 20. marts 2019), bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser og bekendtgørelse om egnsteatre, samlet sendt i høring med høringsfrist 19. august 2019.

Du kan læse Dansk Teaters høringssvar på linket nedenfor.

I høringssvaret henvises yderligere til tidligere fremsendte notater om hhv. ændring af formidlingsordning, nye § 5-teatre mm, som også kan læse her

 

X