Høringssvar: Udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser

 In Politik
billede6

Dansk Teater har følgende bemærkninger til udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser, som blev sendt i høring d. 25. maj 2021:

Ang. 1423-vs-Udkast til ny bek. 1423_. Paragraf 18, Stk. 3. Importøren skal endvidere foretage følgende: 1) Føre et register over alle de registreringsnumre for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, som denne har importeret, sammen med deres handelsnavn, generiske type og undertype, hvis dette er relevant, samt produktionssted. Det pågældende register skal føres i mindst 10 år efter, at en artikel er blevet markedsført. Dansk Teater ønsker om en lempelse af dokumentationen i forhold til serienummer og batch, da det giver teatrene et stort arbejde med at dokumentere hvilket specifik item, der bliver affyret i en specifik forestilling.

Ang. Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som fest- eller scenefyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer1

Dansk Teater bifalder, at det nu bliver muligt at hyre internationale scenefyrværkere, da teatrene har et bredt samarbejde med andre teatre hele verden over. Det vil gøre det muligt for danske teatre at afvikle forestillinger med den scenefyrværker, der allerede er tilknyttet en udenlandsk produktion, og dermed skabe mere sikkerhed omkring afviklingen.

Hent høringssvaret her.

X