Høringsvar: Offentlig høring over bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

 In Politik
teatersder-1

 Dansk Teater har d. 21. oktober 2019 modtaget bekendtgørelse vedr. refusionsgodkendelse i høring, som led i udmøntningen af stemmeaftalen af 20. marts 2019 om scenekunstreformen. 

I nærværende høringsnotat fremsætter Dansk Teater bemærkninger samt ændringsforslag til bekendtgørelsens bestemmelser. Høringssvaret skal samtidig ses i sammenhæng med Dansk Teaters tidligere fremsendte notat om konsekvenserne af ændringerne i forhold til Refusionsordningen og Refusionsudvalget i forbindelse med scenekunstaftalen.

LÆS HELE HØRINGSVARET HER

Læs desuden omtale af høringssvaret på Teateravisen her

X