Høringssvar: bekendtgørelse om Statens Kunstfond

 In Politik
ikke-navngivet-1
Dansk Teater har fredag den 1. marts 2019 modtaget bekendtgørelse om Statens Kunstfond i høring. 

I høringssvaret fremlægger Dansk Teater, at Dansk Teater efter fusionen mellem Teatrenes Interesseorganisation og Danske Teatres Fællesorganisation repræsenterer hovedparten af de offentligt støttede teatre i Danmark. Det afspejles desværre ikke i udpegningsretten, hvor det foreslås, at Dansk Teater, trods udvidelsen af medlemskredsen, fortsat skal have delt udpegningsret sammen med ASSITEJ Danmark af 1 medlem af Kunstrådets repræsentantskab.

Det er proportionalitetsmæssigt skævt, at Dansk Teater, der repræsenterer størstedelen af de danske scenekunstproducenter i Danmark, skal dele udpegningsretten, når organisationer som Danmarks Teaterforeninger, Rådet for scenedans og Dansk Skuespillerforbund udpeger 1 medlem alene.

Dansk Teater anbefaler derfor, at Kapital 2. §2. 38) ændres til følgende: ”Dansk Teater udpeger 1 medlem.” 

Følg den politiske proces på Høringsportalen.

X