Konsekvenser af besparelser på formidlingsordningen

 In Politik
cover4

Med scenekunstreformen blev der indført besparelser på formidlingsordningen, som nu skal udmøntes.

Scenit og Dansk Teater har set på, hvilke konsekvenser besparelserne vil få for teatrene og borgernes adgang til teateroplevelser.

X