Kulturmonitor: “Glæde over politisk udmelding: “Vi kan næsten ikke få hænderne ned””

 In Dansk Teater i medierne
cover4

Nyheden om at der nu tegner sig et politisk flertal for at droppe det stærkt omdiskuterede omprioriteringsbidrag bliver mødt med både lettelse og glæde flere steder i kulturbranchen. Det skriver Kulturmonitor, hvor Louise Stenstrup udtaler:

“Alene i perioden 2016-2018 har det samlet set ført til besparelser på knap 540 mio. kr. Ved en fortsættelse af besparelserne frem mod 2022 ville det betyde en samlet besparelse i hele perioden på omkring 2,4 mia. kr. Det ville ikke kun have været en udsultning af kulturinstitutioner, men også af befolkningens mentale velfærd og en erodering af det fundament, vores samfund bygger på”, siger direktør i Dansk Teater, Louise Stenstrup.

X