Kulturpolitisk samtale (Kolding)

 In Uncategorized @da
Dansk Teater

En kulturpolitiske samtale om scenekunst og kultursektor mellem lands- og kommunalpolitiske visioner

En række af seks debatarrangementer afholdes rundt omkring i landet som led i Den Danske Scenekunstskoles nye og netop akkrediterede diplomuddannelse i producentvirksomhed og kulturledelse.

Der stilles i dag mange og nye krav til teaterledere og producenter af scenekunst. Disse krav indgår ofte igen i andre kulturinstitutioner og organisationer – hvor lederskabet udadtil skal resultere i både relevans for publikum, politisk og lokal legitimitet og bæredygtig økonomi. Indadtil i organisationen skal lederskabet forankres i både kunstnerisk udvikling og personlig integritet, stærke relationer og ledelsesmæssig professionalisme.

Producenter og ledere i dette landskab skal altså have øje for både publikums interesse, statslige og kommunale tilskudsyderes forventninger og styringsmekanismer, kunstnerisk indholdsproduktion og udvikling, og de skal ikke mindst professionelt kunne kommunikere så kulturens berettigelse bliver indlysende, hele vejen rundt.

Kommunale og statslige tilskudsydere forventer i disse år, at teatre og kulturinstitutioner åbner sig i de lokalområder de befinder sig i, og fx bidrager til at løfte andre kommunale politikområder. Der er også øget fokus på samskabelse, mens krav og forventninger om kunstnerisk kvalitet, indtjening og diversitet fortsat stilles.

Teatrene og kultursektorens producenter befinder sig ofte i et sådan kulturpolitisk og strategisk krydspres, hvor forventninger fra publikum, politikere, forvaltninger og kommercielle medspillere er mange og divergerende.

  • Hvordan navigerer man som leder i et sådan spændingsfelt mellem kunstfaglige og kulturpolitiske rammer på Christiansborg og kommunalpolitiske visioner og forpligtelser?
  • Hvordan ser disse forventninger ud i praksis, hvornår krydser de og hvordan forholder scenekunstinstitutionerne sig til det, når der skal ledes i det daglige?
  • Hvad vil kulturpolitikerne egentlig og hvorfor vil de det?

Disse og mange andre spørgsmål adresserer Dansk Teater og Den Danske Scenekunstskole i en række af kulturpolitiske interviewsaloner. Debatterne arrangeres på seks af Dansk Teaters medlemsteatre, og for hver debat inviteres den i kredsen opstillede kulturordfører fra Folketinget og den kommunalpolitiske formand for kulturudvalget til at debattere. Der er således både fokus på partipolitisk kulturpolitik, nationale og kommunale politiske krav og aktuelle forventninger, og ikke mindst partiernes kulturpolitiske visioner for det scenekunstneriske område – kommunalt såvel som nationalt.

Udgangspunktet for debatterne er de kommunale/landspolitiske kulturvisioner og de konkrete dilemmaer, som scenekunstbranchens ledere dagligt oplever.  

Deltagere:
(følger)  

Tilmelding:
Arrangementet er åbent for alle. Målgruppen er både elever på uddannelse, ledere og producenter samt øvrige ansatte i scenekunstbranchen og lokale aktører på kulturområdet i kommunen. Lokale borgere er mere end velkomne. 

Tilmelding nødvendig. Mere information følger.

Tid og sted:
(følger)
Mungo Park Kolding, Fredericiagade 1, 6000 Kolding.

X