AFLYST. Kursus: Opsigelse og den svære samtale, 10. februar 2022

 In Arrangementer
Årsmøde

KURSUS: Opsigelse og den svære samtale

Dette kursus vil tage udgangspunkt i, hvordan teatrene som arbejdsgivere skal håndtere det, når teatret ønsker at opsige en medarbejder. Kurset vil indledes med en kort gennemgang af, hvilke regler der gør sig gældende for funktionærer og ikke-funktionærer (herunder muligheden for fritstilling, suspension og ferie).

Herefter vil vi fokusere på, hvordan teatrene kan håndtere det i praksis:

  • Hvordan medarbejdere kan reagere forskelligt, når de opsiges
  • Hvad teatret kan oplyse de øvrige medarbejdere om
  • Hvad teatret kan udtale sig om offentligt

Vi inddrager her cases til brug for en fælles drøftelse af, hvordan den svære samtale kan håndteres.

Praktisk:
Dato: Torsdag den 10. februar 2022, kl. 10-14.00 (inkl. frokost)
Pris: 1500 kr. ekskl. moms – Dansk Teater fremsender faktura for deltagelsen umiddelbart efter kursets afholdelse
Lokation: København
Målgruppe: Teaterchefer og administrative medarbejdere ansat hos medlemmer af Dansk Teater

Tilmelding er bindende
Tilmelding til dette kursus er bindende, men skulle du blive forhindret i at møde op, har du mulighed for at give din plads til en kollega.
Ved afmelding mindre end 14 dage før afholdelsen betales den fulde deltagerpris. Hvis Dansk Teater kan videregive pladsen til deltager på en eventuel venteliste, hæfter du naturligvis ikke for deltagergebyret. Ved afbud 14 eller flere dage før afholdelsen skal der ikke betales deltagergebyr.

Afbud til kurset skal meldes til Mette Hedegaard: mh@danskteater.org

Undervisere: Chefkonsulent, Charlotte Bach og juridisk konsulent, Henriette Grundtmann fra Dansk Teater samt ekstern konsulent.

X