medlemskab og Kontingent

Dansk Teater tilbyder to typer af medlemskab. Alle professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier kan søge om medlemskab i Dansk Teater.

Se listen over Dansk Teaters medlemmer. 

Ordinært medlemskab:

Er dit teater interesseret i at blive ordinært medlem af Dansk Teater, eller har I spørgsmål til medlemskab, kan sekretariatet kontaktes på post@danskteater.org.

Ved indmeldelse bedes du udfylde nedenstående blanket og sende den til post@danskteater.org

Som ordinært medlem har teatret adgang til:

Juridisk sparring og rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret, samt ophavsret.
Dansk Teater forhandler kollektive overenskomster på vegne af medlemmer med de relevante faglige forbund og yder juridisk rådgivning og sparring inden for arbejds-, ansættelses- og ophavsret. Læs mere om vores rådgivning her.

Politisk interessevaretagelse, indflydelse og synlighed i offentligheden. 
Dansk Teater arbejder for at skabe de bedst mulige rammevilkår for de producerende teatre i Danmark og styrke de scenekunstneriske dagsordener både i den offentlige debat og blandt de politiske beslutningstagere. Som forening varetager Dansk Teater branchens interesser både i den offentlige debat og blandt beslutningstagere. Dansk Teater inddrager og trækker på medlemmers viden og ekspertise, så vi kan kvalificere den offentlige debat og sikre, at de politiske beslutninger træffes på et fagligt kvalificeret grundlag.

Branchefællesskab og netværk.
Dansk Teater samler medlemmer og skaber fællesskab mellem medlemmer på tværs af teaterkategorier, geografi og størrelse gennem bl.a. møder, dialog, kurser og arbejdsgrupper.

Deltagelse i faglige og juridiske arrangementer, kurser og konferencer.
Dansk Teater afholder løbende både konferencer og branchespecifikke kurser og arrangementer for vores medlemmer.

Deltagelse i Dansk Teaters årlige generalforsamling.

Modtagelse af Dansk Teaters interne medlemsnyt.
Dansk Teater udsender et internt nyhedsbrev kun til medlemmer, hvor du får informationer om både Dansk Teaters igangværende projekter og arbejde samt finder nyt om politiske tiltag, overenskomster, faglig  inspiration og anden relevant brancheinformation. Det er typisk teaterleder og administrativ leder, der modtager medlemsnyt.

Kontingent for ordinære medlemmer

Kontingentet for ordinært medlemskab er afhængigt af teatrets årlige omsætning, det vil sige egenindtægter + tilskud.
Kontingentet beregnes ud fra et fast grundbeløb på 6.000 kr. + 4 ‰ af omsætningen. Maksimumskontingent er 190.000 kr.
Læs mere om ordinært medlemskab og foreningens formål i Dansk Teaters vedtægter:

Branchemedlemskab

Er dit teater professionelt producerende projektteater eller privat/kommerciel aktør, kan du blive branchemedlem af Dansk Teater. Hør nærmere om betingelserne for at opnå branchemedlemskab ved at kontakte sekretariatet på post@danskteater.org.

Ved indmeldelse bedes du udfylde nedenstående blanket og sende den til post@danskteater.org

X