Notat: “Nye § 5-teatre og overenskomstgodkendelsesproces”.

 In Politik
jura-logo-lille

Den politiske scenekunstaftale af 20. marts 2019 mellem VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indebærer bl.a., at de tre egnsteatre Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater styrkes samlet set med 10,5 mio. kr. og omdannes fra egnsteatre til § 5-teatre med egne bevillinger på Finansloven i henhold til scenekunstlovens § 5, om teatre med særlige opgaver. Det indebærer potentielt, at ikke kun disse tre teatres overenskomster fremadrettet vil skulle godkendes også af Finansministeriet, men at samtlige overenskomster for egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre også vil skulle godkendes. Det vil komplicere processen og medføre administrative byrder. 

Dansk Teater belyser i nærværende notat problemstillingen, ligesom Dansk Teater her fremsætter anbefaling om, at Kulturministeriet i udmøntningen af scenekunstreformen med hjemmel i Scenekunstlovens § 31, stk. 1 udsteder en bekendtgørelse, der enten undtager de tre nye §5-teatre fra kravet om godkendelse af løn- og ansættelsesvilkår i Finansministeriets Budgetvejledning eller generelt fritager nye §5-teatre fra kravet i budgetvejledningen.

X