Ny ferielov: Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

 In Uncategorized @da
beach-beach-chairs-beautiful-358416

Som en del af overgangen til samtidighedsferie, der træder i kraft den 1. september 2020, er det bestemt, at den ferie, vi optjener i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, ikke kan afholdes eller udbetales.

Den ferie, vi optjener i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver ”indefrosset” og gemt til den dag, den enkelte medarbejder kan gå på pension. På dette tidspunkt vil medarbejderen så få udbetalt ferien, uanset om medarbejderen rent faktisk vælger at gå på pension eller ej.

Med henblik på at varetage selve forvaltningen af de indefrosne feriemidler er der oprettet en fond, der hedder Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, i daglig tale Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden er oprettet under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som også har ansvaret for forvaltningen af feriemidlerne.

Bidraget opkræves automatisk af ATP via Samlet Betaling.

Den daglige administration, herunder indbetalinger fra arbejdsgivere og udbetaling til medarbejdere, varetages af ATP. I den forbindelse er der vedtaget et administrationsbidrag, som nu er fastsat til 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder. ATP sender en opkrævning via Samlet Betaling til virksomhederne hvert kvartal. Finansieringsbidraget bliver automatisk beregnet på baggrund af det kvartalsvise ATP-bidrag, ligesom de øvrige 5 øvrige bidrag, der opkræves via Samlet Betaling.

Bidraget skal betales af alle virksomheder og er ikke afhængigt af, om den enkelte virksomhed har valgt at opbevare de indefrosne feriemidler i virksomheden efter reglerne herom. Bidraget vil blive opkrævet første gang i juni 2019.

Du kan læse mere om Lønmodtagernes Feriemidler her:

X