COVID-19: Borgerne udebliver fra sport og kultur efter genåbning
8. juni 2021 / Dansk Teater

På trods af den delvise genåbning af Danmark, har kun 1 ud af 10 danskere overværet en professionel sportsbegivenhed den seneste måned. Når det gælder kulturoplevelser, har kun 4 ud af 10 danskere været publikum i fx teatret, til koncert på et spillested, i biografen eller besøgt et museum og bibliotek.

Det viser en ny måling fra Videnscenteret Applaus og Kulturens Genstartsteam, der er nedsat af regeringen.

”Vores nye analyse taler sit klare sprog. På trods af den seneste måneds store genåbning, er befolkningen endnu ikke vendt tilbage til sports- og kulturlivet. Vi kan se, at flere borgere forventer publikumsoplevelser i den kommende måned, men den delvise nedlukning og de mange corona-restriktioner betyder stadig, at overraskende mange danskere afventer situationen”, siger Lene Struck-Madsen, projektleder for Applaus.

Corona-restriktioner begrænser trygge publikummer
Målingen viser også, at befolkningen i stort omfang er trygge ved kulturoplevelser – 7 ud af 10 danskere er trygge ved både indendørs og udendørs oplevelser, hvor de sidder ned og ligeså mange peger på, at coronapasset gør dem trygge ved at bruge kulturlivet (72 pct.).

”Når danskerne bliver væk fra fx koncerter og teater skyldes det ikke utryghed eller smittefare, men først og fremmest, at kulturinstitutionerne stadig er underlagt en masse corona-restriktioner som afstands- og arealkrav, der halverer publikumskapaciteten. Samtidig er mange forestillinger blevet flyttet og det er simpelthen ofte svært at få fat i de mest populære billetter, når hvert andet sæde skal stå tomt”, siger Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater.

Der er brug for mere plads til kultur
Næsten 8 ud af 10 (77 pct.) af borgerne i Danmark forventer at være publikum til en kulturoplevelse i løbet af den kommende måned (teater, koncert, museumsbesøg, biografbesøg, biblioteksbesøg eller festival).

”Det er virkelig godt, at danskerne gør sig klar til at bruge kulturen denne sommer. Men vi har en kæmpe udfordring så længe, der er strenge corona-restriktioner, som begrænser adgangen. Vi er fanget i fælde, hvor vi kun må sælge halve sale. Derfor er der behov for kompensation og investeringer i genopretningen af kulturen indtil Danmark er fri for restriktioner, og kulturlivet igen kan åbne med fulde sale og mangfoldige tilbud”, siger Peter Mark Lundberg.

Om Kulturbarometeret:
Kulturbarometeret er en ny måling foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Den har til formål at belyse borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Dataindsamlingen er gennemført som en webbaseret survey i perioden 27. maj til 30. maj 2021. Der blev i alt indsamlet 1.046 besvarelser. Dataindsamlingen er af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Organisationen Danske Museer.

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies