Dialogmøde med teatre og scenekunstkompagnier uden egen scene
12. oktober 2022 / Dansk Teater

Dansk Teater mødtes med teatre og scenekunstkompagnier uden egen scene 
 

Den 10. oktober mødtes Dansk Teater med teatre og scenekunstkompagnier uden egen scene. Dialogmødet var arrangeret, så vi kunne blive klogere på de udfordringer alle dem "uden egne mursten" står overfor. Med lidt over 40 deltagere blev der i Underhuset på Husets Teater i København ivrigt debatteret både udfordringer og løsninger på området - alt fra fordeling af PUS-midler til mulige åbne scener. 

Dansk Teater takker alle fremmødte, medlem eller ej, for en utrolig spændende og givtig eftermiddag.