Energi- og inflationskrise i kulturlivet
1. februar 2023 / Dansk Teater

Dansk Kulturliv kommer med løsningsforslag til en hårdt ramt kulturbranche 


Flerdoblede energiregninger og stigende priser påvirker i den grad kulturlivet, der for tredje år i træk ser ind i en krise. Sammen med alliancen Dansk Kulturlivs andre organisationer, har vi derfor givet Kulturminister Jacob Engel-Schmidt et indspil med seks mulige løsningsforslag med på vejen, til brug i Folketingets igangværende forhandlingerne om inflationshjælpen.

"Som minimum får en lang række kulturinstitutioner- og virksomheder brug for tilskud til at betale energiudgifterne, for ellers er konsekvensen, at bliver der sparet på kunsten, kunstnerne og aktiviteterne for danskerne. Besparelser er en dårlig løsning i en tid, hvor vi har brug for fællesskaber og åndelig energi. Vi har brug for det lys i mørket, som kulturlivet kan skabe," siger direktør i Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv, Peter Mark Lundberg til Kulturmonitor (31.01.23).
 

Kulturlivet er – ligesom alle andre i samfundet – stærkt påvirket af energi- og inflationskrisen.
I dele af kulturlivet ser vi allerede markante tendenser til faldende billetsalg. Den tilknyttede cafe- og restaurationsdrift, der medfinansierer de kulturelle og kunstneriske aktiviteter, lider under krisen.
Uden støtte og hjælp kan mange af kulturlivets institutioner, aktører og virksomheder ikke komme igennem krisen.

 

De seks løsningsforslag
 

Energipulje

Energiregningerne er mange steder flerdoblet, og kulturinstitutioner har fået ekstraregninger i millionklassen. Dansk Kulturliv foreslår nærmere dialog om en akutpakke, der kan søges til at dække den del af energiudgifter der overstiger f.eks. 30-50% over normalt niveau. En sådan ordning vil forventeligt kunne afværge afskedigelser og nedlukninger begrundet i energiudgifter, mens den ikke tager højde for svigtende publikumstal.

 

Pristalsfremskrivning af tilskud 

Mange kulturinstitutioner og aktører har rammeaftaler med Kulturministeriet og/eller deres respektive kommuner. Hovedparten af disse aftaler er ikke pristalsreguleret. Over en fireårig aftaleperiode udhules tilskuddet derfor. Med markant forøgede omkostninger udhules rammen yderligere. Dansk Kulturliv foreslår, at rammeaftaler som minimum pristalsreguleres med øjeblikkelig virkning.

 

Rentefri indefrysning 

Den håndsrækning der indtil nu er kommet – indefrysningsordningen med tilbagebetalingsrente på 4% - er et kviklån og en dyr udskydelse af problemerne, som må betragtes som en nødløsning Der er ikke udsigt til, at det skulle blive lettere at betale senere, med renters rente. Dansk Kulturliv opfordrer til, at der som minimum ydes rentefri indefrysningsmulighed for kulturlivet.

 

Behov for langsigtede grønne investeringer 

Den aktuelle krise har understreget behovet for at gøre noget ved kulturlivets bygningsmasse. Der er et stort potentiale i at energioptimere de fysiske rammer omkring kulturlivet. Det er ikke et tiltag der løser noget i den aktuelle situation, men Dansk Kulturliv opfordrer til at der indledes dialog om at sikre tidssvarende energiløsninger og bæredygtige løsninger i kulturlivet.

 

Tilpasningsordning

I tilfælde af myndighedskrav, regulering og påbud, der påvirker kulturens aktører, vil der være merudgifter til tilpasning af produktioner og aktiviteter i kulturlivet. Det kan for eksempel være ved planlagte strømafbrydelser, temperaturbegrænsninger, begrænset strømforbrug, sammenlægning af aktiviteter på færre m2 mv. Det vil være forhold som vil kræve nye formater, akutte flytninger af udstyr, produktion og publikum mv. Dansk Kulturliv foreslår dialog om etablering af en tilpasningspulje til reorganisering af produktioner under hensyntagen til myndighedskrav og -regulering.

 

Rabatordning

I forbindelse med genåbningen efter Corona etableredes en ordning, der på landets kulturinstitutioner sikrede halv pris på billetter. En rabatordning – fx målrettet udvalgte grupper – kan bidrage til at opretholde 3 et publikumstal og fastholde befolkningens brug af kulturlivet i en periode, hvor folk ikke har råd til kultur. Der er dog det væsentlige forbehold, at man risikerer at ’vænne’ publikum til lavere priser, og en sådan ordning bør kun gennemføres for en kort periode. Det er væsentligt for Dansk Kulturliv, at sikre forståelsen af at kunst og kultur af høj kvalitet koster penge.

 

Dansk Kulturliv og Dansk Teater står fortsat til rådighed for tæt dialog om håndtering af krisen og mulige løsninger for kulturlivet.

Find hele indsparket her

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies