Applaus udgiver 5. Kulturbarometer-måling for 2022-2023
27. juni 2023 / Dansk Teater

Ny Kulturbarometer-måling: 16 % af borgerne angiver, at de bruger kulturoplevelser mindre post-corona

 

I stikprøvemålingen angiver respondenterne, at deres forbrug og kulturvaner har ændret sig siden nedlukningen. Da respondenterne er blevet bedt om at forholde sig til deres kulturforbrug over en periode på mere end tre år, er der ikke tale om 1:1 afspejling af deres kulturforbrug, men et indblik i deres egen opfattelse af deres kulturvaner. Det kan give kulturinstitutioner et indblik i barrierer for deltagelse.

 

”Lige nu oplever vi et meget differentieret kulturliv. Nogle kulturinstitutioner sætter publikumsrekorder, mens andre oplever nedgang. Vi har i denne måling spurgt ind til borgernes egen oplevelse af, om de vurderer, de bruger kulturlivet mere eller mindre siden nedlukningen. Her har 16 % svaret, at de vurderer de bruger det mindre – 8% svarer, de bruger det mere. Corona har været med til at skubbe til vores vaner og forbrug – det stiller nye krav til kulturinstitutionernes arbejde med publikum. Det har aldrig været vigtigere at kende sit publikum og forstå deres købsmønstre,” udtaler Lene Struck-Madsen, direktør i Applaus.   

 
“Målingens resultater taler ind i den virkelighed, som vi oplever ude i det danske kulturliv lige nu. Publikum flytter sig, og for at kulturinstitutionerne fortsat kan skabe relevante kulturtilbud til dem, kræver det den nødvendige hjælp og ressourcer. Det er vi optagede af, står øverst på dagsordenen i det kulturpolitiske landskab,” udtaler Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater og bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv.


Kulturbarometerets hovedresultater er:  

  • På tværs af oplevelsesstørrelser angiver i gennemsnit 16 % af borgerne, at de bruger professionel kunst og kultur mindre i dag end før coronapandemien. 8 % angiver, at de gør det mere.
  • De adspurgte borgere vurderer, at de forbruger især store kulturoplevelser mindre i dag end før coronapandemien. For kulturoplevelser med 5000+ deltagere angiver 17 %, at de bruger dem mindre i dag end før coronapandemien, mens 5 % bruger dem mere. For oplevelser med 1000-5000 deltagere angiver 18 % mindre forbrug, 6 % merforbrug.
  • Borgerne forbruger også kulturoplevelser med færre deltagere mindre i dag end før coronapandemien. Dog er forskellen mellem lavere og højere forbrug mindre markant end for større oplevelser: For kulturoplevelser med 100-1000 deltagere angiver 16 %, at de bruger dem mindre i dag, mens 11 % bruger dem mere. For oplevelser med under 100 deltagere angiver 14 % mindre forbrug, 9 % merforbrug.
  • 18% af kulturforbrugende borgere angiver, at de køber i kulturstedernes bar sjældnere, 16% at de sjældnere opsøger indhold, de ikke allerede kender i forvejen og 12%, at de sjældnere booker mindst en måned i forvejen. 56 % af dem, der angiver at dyrke disse besøgs- og købsvaner sjældnere, angiver økonomi og andre prioriteter som årsagen.
     

 Læs Kulturbarometermålingen her

 

Fakta om Kulturbarometer 5. måling 2022-23: 

  • Kulturbarometer udkommer hver anden måned og er en række målinger, der belyser borgernes lyst, tryghed og forventninger til kulturforbrug i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter.  
  • Undersøgelsen er udarbejdet af Applaus i samarbejde med Epinion og Dansk Kulturliv.  
  • Undersøgelsen baserer sig på en repræsentativ stikprøve af 1.028 besvarelser.
  • Dataindsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene køn, alder, region og børnefamilie i tidsrummet 25.-31.5.2023. 

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies