Applaus udgiver 6. kulturbarometer-måling for 2022-2023
6. september 2023 / Dansk Teater

Ny kulturbarometermåling: Underholdning spiller en væsentlig rolle for valg af kunst- og kulturoplevelser

 

I dette Kulturbarometer er der blevet spurgt ind til borgernes kulturelle forbrugsvaner og den bagvedliggende motivation for denne. Målingen belyser hvilke typer kulturoplevelser borgerne har brugt penge på, om de vil bruge flere eller færre penge på dem i den kommende tid, og ikke mindst hvad borgerne forventer at få ud af det.

Målingen viser, at de fleste borgere vil underholdes, når de opsøger kulturoplevelser, dog findes der regionale forskelle på andre bagvedliggende motivationer. Mens biografer og museer som altid ligger højt i kurs, så er festivalernes højsæsonen slut. Interessant er, at manglende/genvundet tid er den største motivation for at bruge færre/flere penge på biografer og museer, hvis man ser bort fra generel interesse i kultur eller manglende råd. Til gengæld er en stigning/fald i borgernes forbrug for alle andre typer kulturoplevelser afhængig af tilbuddet.

 

Kulturbarometerets hovedresultater er:  

  • Borgerne vil helst underholdes af professionelle kunst- og kulturoplevelser

    Flest borgere svarer, at de ønsker at “blive underholdt” (52%). 28% svarer, at de vil ”opleve noget nyt”. 27% svarer “at være sammen med andre”. 23% “at få en pause fra hverdagen”. Og 19% at få stof til eftertanke.
     
  • Borgerne har brugt og vil bruge flest penge på biografbesøg

Adspurgt om tidligere forbrug, angiver flest borgere, at de i de seneste to måneder har brugt penge på biografbesøg (48 %). Færrest har brugt penge på klassisk koncert og opera (13 %).

Adspurgt om deres kommende forbrug, angiver de fleste borgere, at de vil bruge det samme beløb på kulturoplevelser (64 %) i de kommende måneder som i de seneste to måneder. 16 % vil bruge færre, 10 % vil bruge flere penge. Der ses branchespecifikke forskelle: Den største andel af borgerne, som vil bruge flere penge, ses ved biografbesøg (18 %), den mindste ved festival (3 %).

  • Årsager til stigende forbrug på kulturoplevelser i de kommende to måneder

Borgere, som angiver, at de ville bruge flere penge på kulturoplevelser i de kommende to måneder, begrunder det primært med ”Jeg vil gerne opleve mere kunst og kultur” (43 %) for alle typer kulturoplevelser. På tværs af alle typer er ”Tilbuddet interesserer mig mere” (35 %) og ”Der findes flere tilbud” (26 %) de næst mest valgte svar.

  • Årsager til faldende forbrug på kulturoplevelser i de kommende to måneder

Borgere, som angiver, at de ville bruge færre penge på kulturoplevelser i de kommende to måneder, begrunder det primært med ”Jeg har færre penge til rådighed” for alle typer kulturoplevelser (38 %).

Det næstmest valgte svar er:
– ”Tilbuddet interesserer mig mindre” for klassisk musik & opera (31 %), teaterforestillinger (26 %) og rytmisk koncert (26 %).

 

Læs Kulturbarometermålingen her

 

Kulturbarometeret er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion og Dansk Kulturliv.

 

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies