Dansk Teaters høringssvar til regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler
14. september 2023 / Dansk Teater

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund)

Som brancheorganisation ser Dansk Teater med stor bekymring på den del af regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler, der handler om kunst.

Dansk Teater tager stærkt afstand fra de koranafbrændinger, der har fundet sted den senere tid. Sådanne handlinger har ingen berettigelse og tjener kun til at genere og forhåne religiøse samfundsgrupper. Den slags har intet med kunst at gøre.

Men vi kan desværre konstatere, at lovforslaget er blevet væsentligt bredere end der formodentlig var lagt op til. Det er vores opfattelse, at lovforslaget i sin nuværende form helt unødigt kriminaliserer ytringsfriheden på det kunstneriske område.

Regeringens lovforslag rammer ikke blot religiøs forhånelse, men også muligheden for at udøve religionskritik i en professionel kunstnerisk kontekst.

Muligheden for kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er essentiel – også for scenekunstbranchen, og det er en del af scenekunstens DNA at kunne udtrykke sig frit. Kunstnerisk frihed omfatter således også muligheden for at ytre religionskritik uanset hvilken verdensreligion, kunstneren finder behov for at kritisere.

Som brancheorganisation for landets professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier ser vi med særlig stor bekymring på den umulige rolle, vores medlemmer i givet fald ville få med at kuratere/censurere den kunst, som skabes af de kunstnere, som inviteres indenfor i vores teatre.

Vi har forståelse for, at det er et komplekst problem, regeringen forsøger at løse. Vi opfordrer dog alligevel regeringen til endnu engang at afsøge muligheden for at finde en løsning, der ikke begrænser ytringsfriheden for landets kunstnere.

Vi opfordrer derfor til, at begrænsninger af den kunstneriske ytringsfrihed tages ud af lovforslaget. Fra et scenekunstperspektiv må vi som minimum insistere på, at man specifikt undtager den kunst som udfoldes i teatre, andre scenerum og andre tilrettelagte/organiserede kunstneriske sammenhænge, som for eksempel gadeteater.

Slutteligt undrer Dansk Teater sig meget over, at ingen repræsentanter for kunst- og kulturlivet er blevet hørt i forbindelse med udformningen af lovforslaget. Det er afgørende at inddrage kunstnere og kulturinstitutioner i en proces som denne, hvor udfaldet kan have store konsekvenser for kunsten og de udøvende og skabende kunstnere. Dansk Teater opfordrer regeringen til at tage branchen med på råd, så der kan findes en løsning, der respekterer både kunstnerisk frihed og behovet for at tackle problemet med religiøs forhånelse.

 

Lars Sennels

Forperson

Dansk Teater

 

Foto: Husets Teater, Folkekongen, Henrik Ohsten Rasmussen

 


 

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies