Nyt forskningsprojekt skal kortlægge grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen

 In Dansk Teater i medierne
heyday-billede-4-1

Politiken, 20.09.2019

Medarbejderne inden for film, tv og scenekunst skal ikke frygte chikane og dårligt psykosksocialt arbejdsmiljø. Derfor er Dansk Teater, Skuespillerforbundet, Producentforeningen og Danske Filminstruktører nu gået sammen med forskere fra Aarhus Universitet om en grundig undersøgelse af, hvor problemerne opstår – og hvordan de kan løses.

“Problemstillingerne er ikke særegne for vores branche, men her eksisterer muligvis nogle særlige vilkår og strukturer, som giver en større risiko for, at problemer med et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan opstå. Men vi har manglet viden om, hvor og hvordan problemerne opstår, og ikke mindst hvordan vi bedst muligt sætter ind med tiltag, så det virker. Derfor er vi frem til at få igangsat en grundig undersøgelse, så vi ikke længere skal famle i blinde”, 
siger direktør i Dansk Teater, Louise Stenstrup.

Om forskningsprojektet:
Gennem forskningsprojektet ”Grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen – en undersøgelse af ligebehandling, diskrimination, seksuelle overgreb, vold og chikane”, skal forskere fra Aarhus Universitet kortlægge problemerne med det psykosociale arbejdsmiljø i branchen og komme med konkrete bud på, hvordan branchen kommer problemerne til livs. Forskningsprojektet skal bl.a. bygge på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle i branchen og uddybende interviews med et repræsentativt udvalg af enkeltpersoner. Den indhentede viden vil blive brugt til at kortlægge, hvilke problemer, der typisk opstår, hvilke steder i branchen. Der vil være fokus på, hvordan faktorer som ledelsesansvar, fagområde, køn og jobusikkerhed spiller ind i forhold til problemerne. Der vil være særlig opmærksomhed på folk i branchens vækstlag og overgangen til det professionelle liv. Gråzonerne mellem arbejdsliv og privatliv vil også blive nærmere undersøgt.

Projektet skal bl.a. munde ud i en række konkrete anbefalinger til, hvordan branchen fremadrettet sikrer et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Resultaterne vil blive offentligt tilgængelige. Forskningsprojektet skal udmøntes af Aarhus Universitet i samarbejde med Dansk Teater, Skuespillerforbundet, Producentforeningen og Danske Filminstruktører. 

X