Nyttig Viden

Vi har her samlet en række relevante informationer indenfor scenekunst, kulturpolitik, fonde og støtteordninger.

Hold dig orienteret om Kulturministeriet nyeste tiltag på scenekunstområdet.
Statens Kunstfond har nedsat Legatudvalget og Projektstøtteudvalget for scenekunst. Læs hvad de yder støtte til her.
Kulturministeriet: Lovgivning vedrørende scenekunst.
Læs hvilke kunst- og kulturinstitutioner, Statens Kunstfond yder støtte til.
Hold dig orienteret om fristerne for at søge tilskud via Statens Kunstfond.
Børns arbejde i underholdningsbranchen: Arbejdstilsynet har lavet et overblik over love og regler.

X