Om dansk teater

Dansk Teater er branche- og arbejdsgiverorganisation for professionelt producerende teatre og scenekunstkompagnier i hele Danmark.
Dansk Teaters medlemsskare spænder over projektteatre, egnsteatre, små storbyteatre, landsdelsscenerne, teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde, Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater.

Dansk Teater er bygget op som en medlemsforening med en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Til daglig servicerer sekretariatet medlemmerne med rådgivning, kommunikation og politisk arbejde. Læs mere om sekretariatet og medlemskab

Dansk Teaters mission

Dansk Teater er den samlende aktør for den danske scenekunstbranche. Vi sikrer scenekunsten en tydelig stemme i den offentlige debat og blandt beslutningstagere, myndigheder og interessenter.

Dansk Teater arbejder for et rigt og mangfoldigt scenekunstliv med respekt for de forskellige kunstneriske udtryk og de forskellige scenekunstaktørers opdrag. Dansk Teater leverer relevante faglige input og bidrag til medlemsteatrene såvel som til offentligheden og beslutningstagere, som kan kvalificere den offentlige debat, sikre et solidt politisk beslutningsgrundlag og styrke teatrenes daglige arbejde.

Dansk Teater er en anvendt, anerkendt og nærværende faglig sparringspartner for medlemsteatrene og skaber, sammen med teatrene, gennem dialog, netværk og professionel rådgivning de bedste rammer for en udvikling af scenekunsten som kunstart og teatrene som arbejdspladser.

Dansk Teaters vision

Dansk Teater vil i offentligheden og blandt beslutningstagere styrke fokus på scenekunstens værdi og samfundsmæssige betydning for demokratiet, sammenhængskraften, dannelsen og den danske kulturarv.

Vi vil styrke de rammer, der sikrer, at et mangfoldigt scenekunstlandskab får de bedst mulige vilkår at arbejde under, og som fremmer, at scenekunsten bliver en naturlig og større del af flere menneskers bevidsthed.

Vi vil være det naturlige valg for alle scenekunstproducenter, såvel som for offentligheden, samarbejdspartnere og beslutningstagere, når de søger sparring, faglig viden og konkrete løsningsforslag på scenekunstområdet.

Dansk Teaters værdier

Fællesskab og sammenhold – Vi vil hinanden og vores fælles mål i Dansk Teater, og vi er bevidste om, at der trods forskellighed blandt organisationens medlemsteatre er mere, der binder os sammen end skiller os ad. Vi står sammen i styrkelsen af branchen og dens muligheder for samarbejder og udvikling.

Mangfoldighed – Vi anerkender betydningen for det samlede teaterlandskab af de forskellige scenekunstneriske udtryk og opdrag.

Relevante og faglige – Vi er relevante for vores medlemmer, såvel som offentligheden og beslutningstagere med kvalificeret viden og løsningsforslag.

Troværdighed – Vi er en troværdig samarbejdspartner på alle niveauer.

Dagsordensættende og synlige – Vi tager del i den offentlige debat og indgår i løbende og konstruktiv dialog med interessenter, medlemmer og beslutningstagere om udvikling, samarbejde og viden.

Læs mere om fokusområderne for Dansk Teaters interne og eksterne arbejde. 

X