Pelle Koppel

Pelle Koppel er teaterdirektør på Teater V, og har tidligere været bestyrelsesmedlem i TIO, næstformand i bestyrelsen for CPH STAGE, og medlem af styregruppen for Turnénetværket. Pelle er optaget af at skabe bedst mulige rammer for udvikling og ny- og reproduktion af teater, samt samarbejder på tværs af kommuner og regioner, og af at skabe en større politisk bevågenhed og få flere mennesker til at vælge teatret til.

Pelle Koppel