Stregen i sandet

Nu trækker vi en streg i sandet! 

Vi vil have en tryg og værdig arbejdskultur i film- tv- og scenekunstbranchen.

Vi skal i fællesskab handle på krænkelser og grænseoverskridende adfærd!

I 2020 var vi flere organisationer i film-, tv-, og scenekunst, der gik sammen om en indsats mod grænseoverskridende adfærd. Vi satte gang i en undersøgelse, der viste store problemer i vores branche: At der ikke er tale om enkeltstående problemer og personer, men at vi skal gøre op med usunde arbejdsmiljøer, der på alt for mange arbejdspladser ofte leder til, at nogle ikke kan finde grænsen.

Derfor lancerede 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunst i foråret 2021, det fælles initiativ Stregen i Sandet.

Vi ønsker at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche.

 

Det er ledelsens ansvar og en fælles opgave 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som kun kan løses i fællesskab mellem arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe.

Derfor har en række organisationer udviklet en handleguide med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst:

 • Grib ind: forsøg roligt at afbryde situationen uden at skærpe konflikten
 • Hent hjælp: hvis du ikke selv kan gribe ind, så bed om hjælp hos nogle, som kan
 • Følg op: fortæl de involverede, hvordan du oplevede situationen

 

Hent handleguiden her

Handleguiden retter sig til alle jer, der har et udvidet ansvar i branchen. Det gælder både arbejdsgivere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, producere og instruktører. I har initiativpligten og et særligt ansvar for arbejdsmiljøet, og I har en essentiel rolle i at sikre en norm i branchen om, at vi alle griber ind for at passe på hinanden.  

 

Alle kan gøre noget! 

Et af de store problemer i branchen er, at ikke alle ved, hvem de kan henvende sig til, hvis de har oplevet en grænseoverskridende situation og gerne vil rådgives eller have hjælp. Derfor har vi, i tillæg til handleguiden, lavet et handout ’Her trækker vi en streg i sandet’. Det kan uddeles både fysisk og digitalt, og det egner sig også til at printe ud og hænge op ude på arbejdspladsen, produktionen, backstage, i sminken, osv.

Som arbejdsgiver, leder, tillidsrepræsentant eller lignende kan du være med til at skabe en tryg og værdig arbejdskultur ved at uddele ’Her trækker vi en streg i sandet’. Ved at uddele handoutet sørger du for, at alle på jeres arbejdsplads kender mulighederne for at gribe ind, hente hjælp eller følge op senere, hvis der opleves grænseoverskridende adfærd.

 
Hent 'Her trækker vi en streg i sandet' her.

 

Hvad kan ledere gøre?

 • Formuler en politik for en tryg arbejdskultur, hvor I gør det klart, hvad det er for en kultur eller et arbejdsmiljø, I ønsker, og understreg at krænkelser, seksuel chikane, mobning og magtmisbrug ikke tolereres.
   
 • Gør det naturligt at tale om den adfærd, I ønsker. Du kan forebygge ved at indarbejde budskaber om jeres forventninger i de eksisterende møder, læseprøver, holdmøder og evalueringer. Produktionsstarten er et godt tidspunkt at italesætte normer i arbejdskulturen, fordi kulturen især formes i starten af et samarbejde.
   
 • Gør det klart, hvor den enkelte kan søge hjælp og støtte, hvis der opstår problemer i arbejdsmiljøet. Sørg for, at der er personer at henvende sig til, hvis man ønsker råd og sparring, men også hvis man ønsker støtte i en konflikt eller alvorlig sag.

Hvad kan ansatte gøre?

Vi opfordrer alle til at handle – både hvis du selv oplever krænkelser eller er vidne til dem!

 • Find ud af, hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp i en konkret sag.
   
 • Grib ind, søg hjælp og følg op, hvis du oplever grænseoverskridende handlinger.
   
 • Hold fokus på sagen eller den konkrete hændelse frem for personen, hvis du oplever, at en konflikt eskalerer.

Bag initiativet ’Stregen i sandet’ står:

Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, Danske Filminstruktører, Dansk Teater, Scenograferne, Sceneinstruktørerne, FAF, Danske Dramatikere, Journalistforbundet, Teknisk Landsforbund, Det Danske Filminstitut, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Filmklipperselskab.

Se i øvrigt www.stregenisandet.dk.

Læs om Dansk Teaters arbejde for at forebygge grænseoverskridende adfærd i branchen her.

 

Dansk Teaters ambassadør

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies