Opdateret bekendtgørelse om udpegningsret til Statens Kunstfond

 In Politik
ikke-navngivet-1

Bekendtgørelsen om Statens Kunstfond har været i høring og er blevet opdateret efter ønske fra Dansk Teater. 

Tidligere havde Teatrenes Interesseorganisation udpegningsret sammen med Assitej. I og med at Teatrenes Interesseorganisation er nedlagt, har kulturministeren ønsket at ændre det, så Dansk Teater gives udpegningsret i stedet, og derudover således at Dansk Teater udpeger alene.

Bekendtgørelsen  træder i kraft 1. juli 2019. 

Se høringsmateriale, herunder høringsnotat og høringssvar.

X