Overenskomster

Dansk Teater forhandler overenskomster med de relevante faglige organisationer.

Herunder finder du de nyeste overenskomster for henholdsvis søjle A- og søjle B-teatrene.

Søjle A er samlebetegnelse for egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre.

Du finder overenskomsterne for søjle A-teatrene her.

 

Søjle B er samlebetegnelse for landsdelsscenerne Aalborg, Aarhus og Odense Teater, Den Jyske Opera samt teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde: Østerbro Teater, Betty Nansen Teatret, Nørrebro Teater og Folketeatret. 

Du finder overenskomsterne for søjle B-teatrene her.

X