Presse og politik

Dansk Teater arbejder for at søge politisk indflydelse og sætte dagsordener i den offentlige kulturdebat. 

Her kan du læse de aktuelle politiske indspil og høringsvar, som Dansk Teater er afsender på, samt finde presseklip, hvor Dansk Teater har udtalt sig. 

Høringssvar: Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Dansk Teater har afgivet høringssvar
⟩ Læs mere

Høringsvar: Offentlig høring over bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

 Dansk Teater har d. 21. oktober 2019 modtaget bekendtgørelse vedr. refusionsgodkendelse i høring, som led i udmøntningen af stemmeaftalen af 20. marts 2019 om scenekunstreformen.  I nærværende høringsnotat fremsætter Dansk Teater bemærkninger samt ændringsforslag til bekendtgørelsens bestemmelser. Høringssvaret skal samtidig ses i sammenhæng med Dansk Teaters tidligere fremsendte notat om
⟩ Læs mere

Høringssvar: “Lov om ændring af lov om scenekunst samt bekendtgørelser om formidlingstilskud og egnsteatre”

Den 11. juli blev forslag til lov om ændring af lov om scenekunst (Udmøntning af stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet af 20. marts 2019), bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser og bekendtgørelse om egnsteatre, samlet sendt i høring med høringsfrist 19. august 2019. Du kan læse Dansk Teaters høringssvar
⟩ Læs mere

Kulturen på P1: Derfor lukker Thy Teater

Evalueringerne kan være en god sparring for teatrene, men det er helt afgørende, at de beror på et fagligt højt niveau. Derfor er der bl.a. også behov for nogle ensartede kriterier for, hvilke kompetencer og faglighed evaluatorer bør besidde.
⟩ Læs mere

Applaus: De danske teatre har fået tre år til at publikumsudvikle – men er det nok?

Politikerne stikker sig blår i øjnene, hvis de forestiller sig, at de med Applaus har løst teatrenes udfordringer med at nå flere publikummer. Det kan hverken Applaus eller teatrene gøre alene. Det kræver også ændringer af en række politisk betingede strukturelle vilkår, før det bliver muligt for teatrene at nå endnu flere borgere.
⟩ Læs mere

Louise Stenstrup: Nej, Kulturministeriet skal ikke lukkes

Vi ser, at man fra politisk side hele tiden filer på kunsten og kulturen, når andre områder som velfærd og sundhed skal prioriteres...
⟩ Læs mere