RÅDGIVNING

Som branche- og arbejdsgiverorganisation er juridisk arbejdsgiverrådgivning en af Dansk Teaters kerneydelser. 

 

Arbejdsgivernyt
Her finder du tidligere udsendte arbejdsgivernyt
Overenskomster
Her finder du gældende overenskomster for Dansk Teaters medlemsteatre.
Medarbejderforhold
Her finder du oplysninger, vejledninger og standardskabeloner i de væsentligste temaer inden for ansættelsesretten.
Arbejdsmiljø
Dansk Teater rådgiver om teatrenes arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Her kan du læse om relevante love, vejledninger og skabeloner om arbejdsmiljø og om teatrenes forpligtelser til at sikre både et godt fysisk og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Løn & Satser
Her finder du skalatrinsoversigter og diætsatser.
Rettighedsaftaler
Her finder du de rettighedsaftaler, som Dansk teater har indgået (KODA, Gramex m.fl.).
Særaftaler med Dansk Skuespillerforbund
Her finder du andre kollektive aftaler gældende for Dansk Teaters medlemmer.
Standardkontrakter
Her finder du standardkontrakter til ansættelse af kunstnerisk, administrativt og teknisk personale på teatre.