RÅDGIVNING

Som branche- og arbejdsgiverorganisation er juridisk arbejdsgiverrådgivning en af Dansk Teaters kerneydelser. 

 

Medarbejderforhold
Her finder du oplysninger, vejledninger og standardskabeloner i de væsentligste temaer inden for ansættelsesretten.
Løn & Satser
Her finder du skalatrinsoversigter og diætsatser.
Overenskomster
Her finder du gældende overenskomster for Dansk Teaters medlemsteatre.
Standardkontrakter
Her finder du standardkontrakter til ansættelse af kunstnerisk, administrativt og teknisk personale på teatre.
Arbejdsmiljø
Dansk Teater rådgiver om teatrenes arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Her kan du læse om relevante love, vejledninger og skabeloner om arbejdsmiljø og om teatrenes forpligtelser til at sikre både et godt fysisk og et godt psykisk arbejdsmiljø.
Særaftaler med Dansk Skuespillerforbund
Her finder du andre kollektive aftaler gældende for Dansk Teaters medlemmer.
Rettighedsaftaler
Her finder du de rettighedsaftaler, som Dansk teater har indgået (KODA, Gramex m.fl.).