Særaftaler med Dansk Skuespillerforbund

Særlig aftale med Dansk Skuespillerforbund grundet COVID-19

I foråret 2020 indgik vi en særaftale med Dansk Skuespillerforbud angående en række fravigelser fra overenskomsten grundet COVID-19. Aftalen var gældende for sæsonen 2020/2021 og vedrørte følgende forhold:

  • Mulighed for at aftale lønnedgang i en periode under en ny nedlukning pga. COVID19
  • Mulighed for at fravige de oprindeligt aftalte opgaver
  • Lempeligere adgang til at nå publikum på nye måder og give forestillingerne liv
  • Lempeligere vilkår for genopsætning
  • Lempeligere vilkår for korttidsansættelser

Download 'COVID-19-aftale mellem Dansk Teater og Dansk Skuespillerforbund' her.

Selvom aftalen ikke længere er gældende, kan nogle af forholdene fortsat være relevante i forhold til ændringer i jeres produktioner grundet COVID-19. Hvis I står med en konkret sag, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte os herom for en drøftelse. 

Forsøgsaftale med Dansk Skuespillerforbund - CPH:STAGE

I forbindelse med teaterfestivalen CPH:STAGE 2020 blev der indgået en forsøgsaftale med Dansk Skuespillerforbund vedrørende ansættelse af skuespillere, operasangere og dansere til forestillingerne på teaterfestivallen. 

Aftalen var gældende for CPH:STAGE 2020, men I kan læse denne til inspiration. Hvis I er i tvivl om en konkret ansættelse, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte os herom. 

Download 'Aftale mellem Dansk Teater og Dansk Skuespillerforbund - CPH:STAGE 2020' her. 

 

Hvis du har spørgsmål...

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte Dansk Teater i tilfælde af tvivlsspørgsmål, eller hvis I ønsker at drøfte en konkret sag. I kan kontakte os på tlf.: 70 27 07 07 eller mail: jura@danskteater.org.