MEDARBEJDERFORHOLD

 

Ansættelse af børn og unge under 18 år
Der gælder en særlig række regler, der beskytter børn og unge på arbejdsmarkedet. Herunder kan I læse nærmere om disse særregler.
Personalehåndbog
Denne side er under opdatering.
Barsel
Når ansatte medarbejdere skal på barsel, er der flere forhold, I som arbejdsgivere skal være opmærksomme på. Du kan læse nærmere om disse forhold her.
Skuespilleres kontraktbrud
Skuespillerkontrakter er som udgangspunkt uopsigelige. Alligevel oplever flere teatre, at skuespillere ønsker at blive frigjort fra deres kontrakter eller ”springer fra” /bryder indgåede aftaler om ansættelse. Læs nærmere om, hvordan teatret kan forholde sig i sådanne situationer her.
Ansættelses- og engagementsformer
Der er stor forskel på, om teatret ansætter personer som lønmodtagere, honorarmodtagere eller engagerer personer som selvstændigt erhvervsdrivende. Læs her om forskellene, og hvad man skal være opmærksom på.
Ferie
Den gældende ferielov trådte i kraft den 1. september 2020 og bygger på et princip om samtidighedsferie. Du kan læse nærmere om medarbejdernes ferierettigheder her.
Fratrædelser/Afskedigelser
Hvis teatret er i en situation, hvor man skal opsige en medarbejder, er der en række overvejelser og formelle regler, teatret som arbejdsgiver skal forholde sig til. Her kan du som leder læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i den sammenhæng.
Sygdom
Når en medarbejder bliver sygemeldt af længere varighed, er det vigtigt på et tidsligt stadie at sikre dialog om tilbagevenden til arbejdspladsen. Der er en række ting at være opmærksom på, f.eks. lægeerklæringer, betaling under sygdom mv. Du kan læse nærmere her.
Udenlandsk arbejdskraft
Reglerne om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er forskellige, alt efter hvilket land, medarbejderen kommer fra, og hvor lang tid den pågældende skal arbejde i Danmark. Her kan du læse nærmere om reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.
Frivilligt arbejde i scenekunstbranchen
Retningslinjer for god praksis ved brug af ulønnede, frivillige engagementer i scenekunstbranchen

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies