Rådgivning

Dansk Teater yder som samlende og professionel branche- og arbejdsgiverorganisation rådgivning og sparring til medlemsteatrene inden for det ansættelses- og arbejdsretlige felt, samt det immaterialretlige område.

Dansk Teaters rådgivning omfatter spørgsmål og emner, der vedrører teatrenes arbejdsgiverforpligtigelser i forhold til vilkår og rammer for de ansatte/engagerede på teatrene.

Dansk Teater vil gennem rådgivning og sparring bidrage til en høj standard på teatrene i forhold til professionel arbejdsgiveradfærd.


Overenskomster, personalejura, ophavsret m.v.

Dansk Teater forhandler, fornyer og vedligeholder kollektive overenskomster med de relevante og faglige organisationer. Spørgsmål om forståelse og praktisk implementering af de indgåede kollektive overenskomster er en kerneopgave for Dansk Teater. Ligesom spørgsmål om ophavsret og udnyttelsesrettigheder m.v. også er det.

Det er vigtigt, at I som medlemsteatre kontakter juristerne i Dansk Teater, inden eller tidligt i forløbet i personalesager og ved overenskomst- og ansættelsesretlige spørgsmål i det hele taget, så vi kan være med til at sikre, at teatret har taget højde for eventuelle juridiske problemstillinger i sagerne.

Dansk Teaters jurister gennemgår og rådgiver således gerne om tilpasning og udarbejdelse af ansættelseskontrakter, inden disse indgås med ansatte/engagerede.

Kontakt os
Ønsker du juridisk sparring eller rådgivning, bedes du sende os en mail med en kort beskrivelse af dit spørgsmål og vedhæfte eventuelle bilag, så vi har mulighed for at orientere os i den relevante lovgivning og/eller overenskomst, inden vi efterfølgende kontakter dig på mail eller telefonisk.

Dit spørgsmål og evt. bilag skal sendes til Dansk Teater på jura@danskteater.org.

Sekretariatet behandler alle forespørgsler og oplysninger fortroligt.

Sekretariatet udarbejder også løbende vejledninger til brug for medlemsteatrene

For generelle henvendelser kontakt Dansk Teater på:

E-mail: post@danskteater.org
Telefon: 70 27 07 0

X