Dansk Teaters strategi

Mission

Dansk Teater er den samlende aktør for den danske scenekunstbranche, som sikrer scenekunsten en tydelig stemme i den offentlige debat og blandt beslutningstagere, myndigheder og interessenter.

Dansk Teater arbejder for et rigt og mangfoldigt scenekunstliv med respekt for de forskellige kunstneriske udtryk og de forskellige scenekunstaktørers opdrag. Dansk Teater leverer relevante faglige input og bidrag til medlemsteatrene såvel som til offentligheden og beslutningstagere, som kan kvalificere den offentlige debat, sikre et solidt politisk beslutningsgrundlag og styrke teatrenes daglige arbejde.

Dansk Teater tilbyder professionel rådgivning, medlemsaktiviteter og interessevaretagelse for medlemsteatrene inden for arbejdsmiljø og ledelse, kulturpolitik og jura (immateriel ret, ansættelsesret og kollektiv arbejdsret). Arbejdet organiseres i tæt samarbejde med teatrene for at skabe de bedste rammer for udvikling af scenekunsten som kunstart og teatrene som arbejdspladser. 

 

Vision

Dansk Teater vil i offentligheden og blandt beslutningstagere styrke fokus på scenekunstens værdi og samfundsmæssige betydning for demokratiet, sammenhængskraften, dannelsen, den danske kulturarv og samtidskunsten.

Vi vil styrke de rammer, der sikrer, at et mangfoldigt scenekunstlandskab får de bedst mulige vilkår at arbejde under, og som fremmer, at scenekunsten bliver en naturlig og større del af flere menneskers bevidsthed.

Dansk Teater samler branchen og offentligheden, samarbejdspartnere og beslutningstagere, når de søger sparring, faglig viden og konkrete løsningsforslag på scenekunstområdet. 

 

Værdier

Fællesskab og sammenhold – Vi vil hinanden og vores fælles mål i Dansk Teater og er bevidste om, at der trods forskellighed i og blandt organisationens medlemsteatre er mere, der binder os sammen end skiller os ad. Vi står sammen i styrkelsen af branchen og dens muligheder for samarbejder og udvikling.

 • Mangfoldighed – Vi anerkender betydningen for det samlede teaterlandskab af de forskellige scenekunstneriske udtryk og opdrag.
 • Relevante og faglige – Vi er relevante for vores medlemmer, såvel som offentligheden, beslutningstagere og aftaleparter med kvalificeret viden og løsningsforslag.
 • Ordentlighed – Vi er en ordentlig samarbejdspartner på alle niveauer.
 • Dagsordensættende og synlige – Vi tager del i den offentlige debat og indgår i løbende og konstruktiv dialog med interessenter, medlemmer og beslutningstagere om udvikling, samarbejde og viden.

 

Dansk Teaters kerneydelser for medlemmerne

Dansk Teaters kerneydelser omfatter følgende områder:

 • Juridisk rådgivning/interessevaretagelse indenfor ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og immateriel ret
 • Politisk interessevaretagelse
 • Facilitering af medlemsnetværk, kompetenceudvikling og videndeling

 

Dansk Teaters fokusområder 2021-2022

 1.  Samle branchen og arbejde for ordentlige vilkår
 2.  Skabe tættere samarbejde på tværs af kulturområdet
 3.  Understøtte den digitale omstilling i lovgivning, aftaler og rettigheder
 4.  Inspirere til grøn omstilling og bæredygtighed i branchen
 5.  Arbejde for en god fejring af Dansk Teater 300 år
 6.  Arbejde for at gennemføre Dansk Teaters kulturpolitik: ”Flere med i fællesskabet”

 

Læs hele Dansk Teaters strategi her

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies