En fremtid med bæredygtig scenekunst

Klimakrisen er vores tids største udfordring.

Danmark og vores branche kan og bør bidrage til den grønne omstilling.

Vi står sammen for en ansvarlig fremtid. I fællesskab kan vi gøre en forskel. Det kræver, at alle påtager sig deres del af ansvaret.
Det kræver, at bæredygtighed tænkes på tværs – både af den danske scenekunstbranche og på det enkelte teater.

Vi har et stort ansvar for at bidrage. Fordi vi har et potentiale for at påvirke publikum og den offentlige debat.

Scenekunsten skaber værker, som i sagens natur er midlertidige. De kræver brug af materialer og strøm, bygninger og scener. Værker, der kun findes i mødet med publikum.

Derfor tilslutter vi os en fremtid med bæredygtig scenekunst. Vi vil påtage os ansvaret. Ansvaret for at nedbringe vores klimaaftryk. Ansvaret for at skabe cirkulær produktion. Ansvaret for at skabe en bæredygtig fremtid for scenekunsten.

Vi vil bruge vores kreativitet til at skabe forandring og arbejde aktivt for at øge bæredygtigheden i produktionen af scenekunst.

 

Læs anbefalingerne - En fremtid med bæredygtig scenekunst

Underskriv - En fremtid med bæredygtig scenekunst (A4)

Underskriv - En fremtid med bæredygtig scenekunst (A3)

Baggrund

Branche- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Teater og interesseorganisationen Bæredygtig Scenekunst NU samarbejder om øget bæredygtighed i dansk scenekunst.

Det gør vi, fordi vi mener, at alle brancher i Danmark har et ansvar for at bidrage til kampen for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

For at styrke mulighederne for konkret at arbejde med bæredygtighed har Dansk Teater og Bæredygtig Scenekunst NU udvalgt en række fokusområder, der bidrager med en ikke udtømmende liste af konkrete håndtag, der kan skabe bæredygtig udvikling.

Under hvert af de otte fokusområder, er der oplistet mulige handlingsanvisninger. Det er anbefalingen, at det enkelte teater indenfor et år efter tilslutning til ”en fremtid med bæredygtig scenekunst” har udvalgt mindst fem af følgende handlingsanvisninger og påbegyndt arbejdet.

Læs desuden mere og se vores mange konkrete guides på baeredygtigscenekunst.nu/