Kursus: Stregen i sandet – sådan griber vi ind i fællesskab, 4. februar 2022

 In Arrangementer
stregen_i_sandet_still_16

KURSUS: Bystander-effekten og hvordan skaber du et trygt arbejdsmiljø

Behovet for at skabe en tryg og værdig arbejdskultur, hvor mennesker kan gribe ind, følge op eller hente hjælp i problemsituationer er afgørende for et sundt og kreativt arbejdsmiljø. Bystander-effekten er en naturlig psykologisk tilbøjelighed til ikke at gribe ind i problemsituationer, hvor der f.eks. er grænseoverskridende handlinger, magt og en usund arbejdskultur tilstede.

På kurset lærer I:

  • Hvad bystander-effekten, magt og gruppedynamikker betyder for arbejdskulturen
  • Hvornår bystander-effekter især er til stede
  • Hvordan du som leder kan skabe psykologisk tryghed og et klima, hvor det er legitimt og naturligt at gribe ind og understøtte et værdigt og trygt arbejdsmiljø
  • Hvordan du motiverer dit hold til at tage ansvar for politikker, retningslinjer og ansvarlighed

Udbytte:

  • Oversigt over situationer, hvor bystander-effekten især er udtalt
  • Lederens og tillidsvalgtes ‘do’s og don’ts’ i arbejdet med magt, bystander-effekter og in- og eksklusionsdynamikker
  • En lokal handleplan for egen arbejdsplads ift. at skabe en kultur, hvor mennesker griber ind, følger op og/eller henter hjælp i forbindelse med det grænseoverskridende
  • Indsigt i hvad andre i branchen har gjort for at skabe en tryg og værdig arbejdspladskultur

Praktisk:
Tid: Fredag d. 4. februar 2022, kl.10.00-15.00
Lokation: København, TBA
Pris per deltager: 1.500 kr. eks. moms. Prisen er inkl. kaffe/the og frokost
Målgruppe: Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsvalgte på Dansk Teaters medlemsteatre

Tilmelding er bindende
Tilmelding senest d. 20 januar 2022.

Tilmelding til dette kursus er bindende, men skulle du blive forhindret i at møde op, har du mulighed for at give din plads til en kollega.
Ved afmelding mindre end 14 dage før afholdelsen betales den fulde deltagerpris. Hvis Dansk Teater kan videregive pladsen til deltager på en eventuel venteliste, hæfter du naturligvis ikke for deltagergebyret. Ved afbud 14 eller flere dage før afholdelsen skal der ikke betales deltagergebyr.

Afbud til kurset skal meldes til Mette Hedegaard: mh@danskteater.org

Underviser:
Din underviser og facilitator vil være erhvervs- og organisationspsykolog Louise Dinesen. Louise er autoriseret arbejdsmiljørådgiver med speciale i krænkelsesproblematikker og kultur, og har sammen med Dansk Teater, Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører stået bag kampagnen Stregen i sandet. Louise har siden 2016 samarbejdet med film og scenekunstbranchen om initiativer til afhjælpning og forebyggelse af grænseoverskridende handlinger, #metoo og magtmisbrug. Louise har i mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.

Foto: Mads Stigborg

X