Temperaturmåling – teatrenes tilstand i juni 2020

 In analyser og rapporter, Dansk Teater i medierne, Nyheder

TEMPERATURMÅLING – Usikkerheden stiger for teatrene – og 2.800.000 publikummer risikerer aflysninger 

Teatrene og hele scenekunstbranchen i Danmark er stadig stærkt udfordret af coronakrisen. 

Siden sidste branchemåling i maj har teatrene nu fået lov at åbne, og publikum vender hurtigt tilbage. Det skaber en spirende optimisme, men samtidig gror en stadig og større nervøsitet for, hvornår der kommer en kompensationsordning, der afhjælper de økonomiske udfordringer, der er kommet af, at teatrene kun kan spille med ca. 50% kapacitet af normalen. Regeringen har ved rapportens udgivelse netop lovet hjælp, men ikke beskrevet en løsning nærmere, hvilket efterlader teatrene i en stor usikkerhed.

Teatrene har fortsat en nedgang i egenindtægter i sæsonen 19/20 i forhold til sæsonen 18/19. 

Dette fald baserer sig på, at der har været en tilsvarende nedgang i antallet af publikummer, og der er stadig ikke udbetalt penge fra de nuværende hjælpepakker til de kulturinstitutioner, der er nødlidende. Forlængelsen af hjælpepakkerne er ikke en reel forlængelse, da tekstændringer i vejledningen gør det umuligt at anvende dem. Fortsætter dette vil halvdelen af teatrene inden for 6 måneder mangle likviditet. At teatrene genåbner ses på beskæftigelsen, hvor medarbejderne vender tilbage 1:1 efterhånden som branchen genåbnes. Dog er godt halvdelen af de beskæftigede i branchen stadig påvirket af coronakrisen. 

Der er meget stor usikkerhed omkring de nuværende hjælpeinitiativer, både om det enkelte teater er omfattet, og om hvordan man søger dem. Derudover er forlængelsen af hjælpepakkerne fra 8. juli 2020 ikke anvendelig for teatrene. Denne usikkerhed er siden sidste udgivelse steget, da der ved rapportens udfærdigelse endnu ikke foreligger klare retningslinjer for, hvordan hjælpepakkerne søges. 

Opfordring til handling 

Der er i scenekunstbranchen et stort behov for klarhed om de nuværende hjælpepakker, samt behov for at få afklaring på nye støtteinitiativer, der gør det muligt og holdbart at producere og spille teater under de afstandskrav og forsamlingsforbud coronakrisen har medført.

Temperaturmålingen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Teaters medlemmer med deltagelse af 54% af medlemsteatrene.

Foto: Dennis Westerberg, Æblet falder ikke, Riddersalen
X