Udmøntning af scenekunstreformen 2019

 In Politik
heyday-billede-4-1

Den 20. marts 2019 indgik den tidligere VLAK-regering politisk aftale om ny scenekunstreform med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som nu skal udmøntes. 

Dansk Teater har i den forbindelse sat fokus på forskellige problemstillinger, som der skal tages højde for i udmøntningen af scenekunstreformen samt fremsat anbefalinger til mulige løsninger. Problemstillinger omhandler bl.a.: 

  • Tre egnsteatres overgang til § 5-teatre og overenskomstgodkendelsesproces
  • Ændringer af refusionsordningen og nedlæggelse af Refusionsudvalget
  • Besparelser på formidlingsordningen 

Nedenfor kan du læse Dansk Teaters tre notater, som belyser problemstillingerne, og hvor der fremsættes konkrete løsningsforslag til, hvordan det udmøntes i scenekunstreformen. 

X