udpegninger

Dansk Teater har udpegningsret til og sidder selv i forskellige udvalg, bestyrelser, råd og nævn. Se her hvilke.

Teatercentrums bestyrelse

Dansk Teater udpeger to medlemmer:

Gitta Malling, Limfjordsteatret, og Peter Mark Lundberg, Dansk Teater, er begge udpeget for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Statens Kunstfonds repræsentantskab

Dansk Teater udpeger et medlem:

Ditte Felding, teaterleder, Teater Filuren, udpeget for
perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Det lokale uddannelsesudvalg NEXT

Dansk Teater udpeger to medlemmer:

Jesper Ahnfeldt-Mollerup, Aarhus Teater, og Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater.

 

Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater

Dansk Teater udpeger to medlemmer:

Lisbeth Klixbüll, Aaben Dans Roskilde, og Lene Struck-Madsen, publikumsudviklingsprojektet Applaus fra 1. januar 2021.

 

Teatersamlingens kontaktudvalg

Dansk Teater udpeger et medlem:

Kasper Wilton, Folketeatret.

Dansk Teater 300 år - fejring af scenekunsten i 2022

Dansk Teater udpeger to medlemmer til bestyrelsen:

Peter Mark Lundberg, Dansk Teater og Eva Præstiin, Betty Nansen Teater.

 

Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg

Dansk Teater udpeger to medlemmer: 

Kristoffer Møller Hansen, Holbæk Teater, og Carsten Skjødt, Det Kongelige Teater.

Styregruppen for Scenekunstens Årsmøde

Dansk Teater udpeger et medlem: 

Thomas Eisenhardt, Aaben Dans

Teatermuseets bestyrelse

Dansk Teater udpeger et medlem:

Kasper Wilton, Folketeatret.

Scenits bestyrelse

Dansk Teater udpeger et medlem: 

Peter Mark Lundberg, Dansk Teater, er udpeget fra 1. januar 2021 i en 4-årig periode.

X