udpegninger

Dansk Teater har udpegningsret til og sidder selv i forskellige udvalg, bestyrelser, råd og nævn. Se her hvilke.

Teatercentrums bestyrelse

Dansk Teater udpeger to medlemmer:
Gitta Malling, Limfjordsteatret, og Pernille Holst, Det lille Turnéteater, er begge udpeget for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Statens Kunstfonds repræsentantskab

Dansk Teater udpeger et medlem:
Trine Wisbech, Det Lille Teater, udpeget for perioden 10. september 2019 til 31. december 2020.

Teatermuseets bestyrelse

Dansk Teater udpeger et medlem: 
Kasper Wilton, Folketeatret.

Teater-, Event- og AV-tekniker- uddannelsens Faglige Udvalg (TEA)

Dansk Teater udpeger to medlemer: 

Kristoffer Møller Hansen, Holbæk Teater, og Carsten Skjødt, Det Kongelige Teater.

Det lokale uddannelsesudvalg NEXT

Dansk Teater udpeger to medlemmer:
Jesper Ahnfeldt-Mollerup, Aarhus Teater.

Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater.

 

X