udpegninger

Dansk Teater har udpegningsret til og sidder selv i forskellige udvalg, bestyrelser, råd og nævn. Se her hvilke.

Teatercentrums bestyrelse

Dansk Teater udpeger to medlemmer:
Gitta Malling, Limfjordsteatret, og Pernille Holst, Det lille Turnéteater, er begge udpeget for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Statens Kunstfonds repræsentantskab

Dansk Teater udpeger et medlem:
Trine Wisbech, Det Lille Teater, udpeget for
perioden 10. september 2019 til 31. december 2020.

Det lokale uddannelsesudvalg NEXT

Dansk Teater udpeger to medlemmer:
Jesper Ahnfeldt-Mollerup, Aarhus Teater.

Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater.

 

Parkteatret – Frederikssund Kommunes egnsteater

Dansk Teater udpeger to medlemmer fra 1. januar 2021:

Lisbeth Klixbüll, Aaben Dans Roskilde, og Lene Struck-Madsen, publikumsudviklingsprojektet Applaus.

 

Teatersamlingens kontaktudvalg

Dansk Teater udpeger et medlem:
Kasper Wilton, Folketeatret.

Dansk Teater 300 år - fejring af scenekunsten i 2022

Dansk Teater udpeger to medlemmer til bestyrelsen:

Peter Mark Lundberg, Dansk Teater og
Eva Præstiin, Betty Nansen Teater.

 

Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg

Dansk Teater udpeger to medlemmer: 

Kristoffer Møller Hansen, Holbæk Teater, og Carsten Skjødt, Det Kongelige Teater.

Styregruppen for Scenekunstens Årsmøde

Dansk Teater udpeger et medlem: 

Thomas Eisenhardt, Aaben Dans

Teatermuseets bestyrelse

Dansk Teater udpeger et medlem: 
Kasper Wilton, Folketeatret.

X