udpegninger

Dansk Teater har udpegningsret til og sidder selv i forskellige udvalg, bestyrelser, råd og nævn. Se her hvilke.

Teatercentrums bestyrelse

Dansk Teater udpeger to medlemmer:
Gitta Malling, Limfjordsteatret, og Pernille Holst, Det lille Turnéteater, er begge udpeget for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Statens Kunstfonds repræsentantskab

Dansk Teater udpeger et medlem:
Trine Wisbech, Det Lille Teater, udpeget for perioden 10. september 2019 til 31. december 2020.

Refusionsudvalget

Dansk teater udpeger et medlem:
Stephan Pollner, Teater Vestvolden er udpeget 1. juni 2017 til 31. maj 2021.

Teatermuseets bestyrelse

Dansk Teater udpeger et medlem: 
Kasper Wilton, Folketeatret.

Teater-, Event- og AV-tekniker uddannelsens Faglige Udvalg (TEA)

Dansk Teater udpeger to medlemer: 

Kristoffer Møller Hansen, Holbæk Teater, og Carsten Skjødt, Det Kongelige Teater.

Det lokale uddannelsesudvalg NEXT

Dansk Teater udpeger to medlemmer:
Jesper Ahnfeldt-Mollerup, Aarhus Teater.

Dansk Teater har en vakant plads i udvalget.

 

Kulturministeriets og Danmarks Statistiks Rådgivende Udvalg for Kulturstatistik

Louise Stenstrup er medlem. 

ISCENEs bestyrelse

Louise Stenstrup er medlem.

Dansk Erhvervs Turisme- og Oplevelsesudvalg

Louise Stenstrup er medlem. 

Læs om udvalget hos Dansk Erhverv. 

Danmarks Statistiks Kulturturismeudvalg

Louise Stenstrup er medlem.