Vejledning, nyttig viden og lovgivning

Find links til relevant lovgivning og viden på scenekunstområdet samt en række forskellige vejledninger. 

Hold dig orienteret om Kulturministeriet nyeste tiltag på scenekunstområdet.
Statens Kunstfond har nedsat Legatudvalget og Projektstøtteudvalget for scenekunst. Læs hvad de yder støtte til her.
Kulturministeriet: Lovgivning vedrørende scenekunst.

Vi udarbejder løbende relevante vejledninger til brug for vores medlemmer. 

Se hvilke vejledninger, du har adgang til som medlem.

X