Webinar: Sygdom, 27. januar 2022

 In Arrangementer
design-desk-display-313690-1024x768

WEBINAR: Sygdom

Webinaret vil vedrøre, hvordan teatrene som arbejdsgivere skal agere, hvis medarbejdere sygemelder sig. Under webinaret vil vi gennemgå de almindelige regler for sygedagpenge samt funktionærregler vedrørende sygdom. Formålet er, at de deltagende får indblik i regelsættene, og hvordan de bedst muligt håndterer sygemeldinger på arbejdspladsen.

Webinaret omhandler sygedagpengeloven og funktionærloven, så hvis der er spørgsmål til overenskomsterne, vil vi meget gerne notere disse og samle op efterfølgende.

Praktisk:
Dato: Torsdag den 27. januar 2022, kl. 10-11.30
Pris: Gratis
Lokation: Online
Målgruppe: Teaterchefer og administrative medarbejdere ansat hos medlemmer af Dansk Teater

Undervisere: Chefkonsulent, Charlotte Bach og juridisk konsulent, Henriette Grundtmann fra Dansk Teater

X